Belysningen på kontoret – viktigt för din hälsa

Det krävs mycket kunskaper och planering för att skapa en bra kontorsmiljö. Val av lokal och inredning, ventilation, ljudmiljö, platser för avslappning – det finns många olika aspekter att tänka igenom innan man inreder kontoret.

En viktig del som inte alltid tas på fullt allvar är belysningen. Visst kan man spara in, inte minst på energikostnaderna, med lite sämre och mindre genomtänkta ljusförhållanden. Men det riskerar man att få tillbaka i form av otrivsel, huvudvärk och annat som leder till sjukskrivningar. Det finns alltså många bra anledningar för alla företagare att tänka igenom kontorsbelysningen ur en ergonomisk synvinkel innan man färdigställer det nya kontoret.

Många sätt att ljussätta ett kontor

Det finns en mängd olika sätt att ljussätta ett kontor. En bra ljussättning minskar risken för hälsoproblem, ökar säkerheten och förbättra produktiviteten. Bra ljus kan också bidra till bekvämligheten på kontoret och stimulerar till ett bättre arbete.

När det gäller belysning på en arbetsmiljö så varierar behoven mellan olika personer, inte minste beroende på ålder och vilken typ av jobb som ska utföras. Ska man läsa en tidning så krävs det exempelvis mer belysning än om man sitter vid en dator med upplyst skärm.

Synskärpan förändras med åren

Hur mycket belysning en person behöver förändras mycket med åren. En person i 60-årsåldern kräver 5-6 gånger så mycket belysning som en 20-åring. Olika har personer olika synskärpa och fysiska förutsättningar, något som är en viktig anledning till varför en personlig arbetsbelysning är av största vikt.

En ergonomiskt utformad skrivbordslampa är mycket bra för den belysningsmässiga arbetsmiljön. Ljuset sprids jämnt över skrivbordet och underlättar övergången mellan mörka och ljusa områden. Detta ger dina ögon möjligheten att arbeta i ett jämnt och behagligt ljus hela tiden. Dina ögon behöver inte anpassa om sig hela tiden och du behöver inte ändra arbetsställning. Problem med huvudvärk och värk i exempelvis axlar och rygg kan motverkas med rätt kontorsbelysning. Dessutom ger dessa ergonomiska lampor ett behagligt ljus som inte reflekteras och stör dina kollegor.

Sensorer ett mycket bra hjälpmedel

Dagsljussensorer är också ett mycket bra hjälpmedel om man vill skapa en bra ljusmiljö på kontoret. De kan dämpa ljuset när solen skiner in genom fönstret och hela tiden se till att ljuset ligger på en funktionell och behaglig miljö utan att någon behöver sänka och höja ljuset hela tiden. En bra modern sensor anpassar sig automatiskt till de stora ljusmässiga skiftningar som vi har här i de norra delarna av världen.

I dag finns det också moderna belysningssystem som gör att det inte problem när man flyttar arbetsplatser och skrivbord, ljuset faller ändå på rätt sätt och med hjälp av en kompletterande LED-lampa kan man skapa en perfekt ergonomisk ljusmiljö.

Vill du veta mer? Här kan du läsa mer om du letar efter en kvalitativ och ergonomiskt korrekt kontorsbelysning i Stockholm.

5 Oct 2016