Uppgradera din programvara

Hur ofta ska man egentligen köpa ny - eller uppgradera sin - programvara? Frågan är givetvis ställd med en vetskap om att alla är olika och att det finns skillnader i behov mellan exempelvis ett företag och en privatperson. Dessutom finns det också tydliga skillnader mellan hur vi använder våra datorer och med detta kommer också skillnaden i vad vi behöver för typ av programvara.

Oavsett vilket dock så bör man vara medveten om att det finns bäst-före-datum vad gäller programvara. Detta handlar inte om samma sak som gällande exempelvis ett paket mjölk - det handlar snarare om att äldre programvara dels inte alls ger samma förutsättningar som modern sådan och att den dels också inte alls når samma höjder vad gäller exempelvis säkerhet.

Ny programvara ger ökad säkerhet och flexibilitet

Det finns således all anledning att köpa ny programvara och detta oavsett om det handlar om ett officepaket, om ett operativsystem eller exempelvis en server till företaget. Bytet måste ske någon gång och hellre förr än senare. Just säkerhet är en viktig fråga i detta.

Visste du att de flesta attacker - virus, exempelvis - sker mot mindre företag och privatpersoner? Många gömmer sig bakom en falsk trygghet och tänker att det händer aldrig oss/mig. Det kan leda till enorma problem för företag där exempelvis känslig information kan försvinna eller hamna i orätta händer. Genom att investera i ny programvara så kan man också spela på den säkra sidan och slippa bli drabbad av angrepp - oavsett hur kreativa dessa attacker än må vara.

Idag ser man även att tiderna kommit att förändras. Hur vi arbetar ser annorlunda ut idag än för bara några år sedan. En anställd idag kanske vill jobba hos kund, arbeta hemifrån eller från sommarstugan och hen vill också göra detta från flera olika enheter. Genom ny programvara finns stöd för detta och det leder i sin tur till att arbetsplatser kan bli mer flexibla och orienterade för nutiden och de krav vi idag ställer.

4 Nov 2022