Byggnadsteknik förr, nu och i framtiden

På teknikhögskolan Chalmers i Göteborg finns sedan en tid tillbaka ett nytt forskningsämne: Arkitektur och Teknik. I Stockholm och andra städer finns eller planeras liknande kurser. Det är sannerligen ett ämne som ligger i tiden; teknik och arkitektur blir alltmer sammanvävda i nya byggen och en modern arkitekt bör ha goda kunskaper inom modern teknik för att bäst kunna utnyttja de möjligheter som finns. Och så har det egentligen alltid varit. Det vi ser i dag med hemautomation och smarta byggnader är bara ännu ett steg arkitekturen och byggtekniken tagit för att hänga med sin samtid. Sällan är det något som är livsnödvändigt, men det ökar vår bekvämlighet en smula och många tycker att det är kul med ny teknik.

Större innovationer förr

Att kunna se sitt kylskåpsinnehåll via mobilen är i och för sig kanske bekvämt, men det är knappast revolutionärt på samma sätt som när husen fick fungerande avloppssystem eller elektricitet. Fönster är en annan inte oviktig detalj på hus som vi idag tar för givet, men som inte var en självklarhet innan glasblåsare lärde sig tillverka fönsterglas.

Antikens arkitekter var mästare inom byggnadskonst och deras uppfinningar möjliggjorde fantastiska byggnadsverk. I över tusen år häpnade eftervärlden över deras skapelser, men kunskapen om hur de uppfördes var försvunnen. I dagens moderna värld är kunskaperna återerövrade och nya kunskaper och material har tillkommit. Vi har alla förutsättningar för att kunna skapa vad vi vill. Dock finns ekonomiska hinder i och med att våra demokratiska samhällen prioriterar ett fungerande samhälle framför att demonstrera sin makt i ståtliga byggnader. Infrastruktur är ett annat område där det går åt mycket pengar.

Små lösningar för bekvämlighet

Därför handlar tekniska innovationer inom byggteknik numera sällan om hur man uppför storslagna byggnader utan är snarare mer fokuserad på tekniska lösningar för ventilation och belysning. Det smarta hemmet har gjort sitt intåg och just nu finns många tillverkare som konkurrerar om kunderna. Många av dessa system kommer antagligen att vara hopplöst daterade om fem år och att satsa på en dyr automatisering av hemmet är lite av ett vågspel.

Trådbundet är bäst

Står du inför ett husbygge och har anlitat en arkitekt i Stockholm, diskutera med denne kring möjligheterna att bygga in smart teknik i huset. Att redan från början dra kablar och planera för systemet är alltid det bästa sättet att automatisera ett hem. Det går även att installera trådlösa system men de är inte lika pålitliga.

Allt är möjligt

Vad kan man då göra med hemautomatisering? Ja, den gamla klyschan att fantasin sätter gränserna passar faktiskt in bra här. De mest avancerade systemen möjliggör i princip vad som helst. En i grunden handlar det ju om ganska enkla saker som är fullt möjliga att göra själv genom att resa sig ur soffan och gå fyra steg. Det kan vara att släcka och tända lampor på ett förutbestämt sätt när man till exempel ska se på en film, att kunna sätta på ugnen när man är hemma eller att automatisera ett bevattningssystem för krukväxterna när man är på semester. Inga livsavgörande grejer, men kul lösningar.

För den som inte är intresserad av teknik är det dock mer krångel än nytta. De bästa systemen kräver att man kan programmering, men det finns enklare varianter som de flesta klarar av att sköta. Du kan som sagt också ta hjälp av en arkitekt när du planerar ditt smarta hem. Tillsammans med arkitekten kommer du lätt fram till vilka lösningar du vill ha och hur de ska integreras i huset.

På sajten https://www.arkitektstockholm.biz kan du läsa mer om hur moderna arkitekter arbetar.

16 Aug 2018