Dagens teknik ger säkrare rörmokare

Tekniken har gått framåt även om man ser till olika hantverkare. En snickare idag behöver knappast använda sig av ett vattenpass för att se till att någonting blir rakt. Nej, idag kan man använda sig av laser och därigenom också få en mer exakt linje. Det underlättar dels jobbet då det frigör båda händerna och dels så skapar det också bättre utförda jobb.

Kollar man vidare så kan exempelvis en arkitekt utveckla sina ideér i avancerade dataprogram snarare än att skissa för hand. Genom dataprogram kan ändringar ske hela tiden - och de tidigare versionerna sparas - och det i sin tur skapar en bättre blick av vad som är fungerande och inte. Den färdiga ritningen som sedan ges till kund - och skickas vidare till Byggnadsnämnden - behöver inte ändras och bygget kan ta fart fortare.

Rörmokare och bättre instrument

Om vi lämnar arkitekturen och går vidare till hantverkare så kan vi titta närmare på en specifik yrkesgrupp där tekniken verkligen varit till gagn för både kund och yrkesman. Vi ska titta på rörmokare och vi kan säga att du är en privatperson som bor i en villa i Stockholm.

I din villa sker ideliga stopp i toaletten, det bubblar i avloppen, duschvattnet rinner inte undan och det har börjat lukta lite skummare än vanligt i källaren. Samtliga dessa faktorer indikerar att någonting är fel med dina stammar - rören och ledningarna inuti huskroppen - och du ringer, som man bör göra, efter en rörmokare som kommer hem till dig.

Här kommer exempel på den nya tekniken - i två steg.

  • Undersökningen: Det sker ingen höftning eller godtycklig undersökning av dina stammar, baserat på exempelvis ålder. Nej, en rörmokare idag kan skaffa sig rena fakta om skicket - något som sker genom en rörinspektion. Det innebär att den rörmokare i Stockholm du anlitat skickar in långa slangar i stammarna och då dessa har kameror fästa i änden så kan han också - bit för bit - följa statusen på alla rör och ledningar. Hela tiden kan han frysa bilden och anteckna om det finns eventuella problem. En rörinspektion på detta tekniskt avancerade sätt ger extrem säkerhet och det underlättar valet efteråt.
  • Åtgärder: Nästa steg är då att vidta åtgärder. Två av dessa är relativt nya. Först har vi en typ av rengöring - en spolning som sker med avancerade maskiner där högt tryck och hett vatten används som tar bort alla saker som kan orsaka stoppen i ditt avlopp. Inte sällan så handlar det faktiskt om olika djur som förvillat sig in i stammarna och avlidit genom drunkning. Om det dock skulle visa sig att stammarna är i ett riktigt dåligt skick så finns det idag ett alternativ till det mer traditionella - och kostsamma och obekväma - stambytet. Detta i form av en relining. En relining innebär att en rörmokare pumpar in epoxiplast i stammarna. Då denna härdar så bildar massan i sin tur nya rör - men inuti de befintliga. Tekniken är ny och inte alla rörmokare och vvs-företag behärskar den. Men, den är ett utmärkt komplement till ett stambyte; det kostar mindre och man behöver heller inte riva ut hela badrummet för att nå rören och ledningarna som behöver repareras.
8 Nov 2018