De här flygplanstyperna används – och har använts – i det svenska försvaret

Det svenska försvaret jobbar med många olika typer av flygplan. Till exempel används attackflygplan, plan för flygfrakt och jaktflygplan. I vissa fall kan ett enskilt plan användas i flera syften, så som JAS 39 Gripen, som används både som attack- och jaktflygplan.

Vissa av planen nedan används fortfarande, medan andra är utgångna sen kortare eller längre tid tillbaka. Är du bekant med alla flygplan som det berättas om nedan?

JAS 39 Gripen

Gripen är kanske det mest kända stridsflygplanet i det svenska försvaret. Beslutet om ett nytt stridsflygplan togs redan 1982 av dåvarande försvarsminister Gustafsson, i samband med Försvarsbeslutet.

Från början var det tänkt att Gripen endast skulle vara försedd med en plats. Normalt finns två platser för att möjliggöra inskolning för nya piloter. I fallet med Gripen skulle dock inskolning ha skett uteslutande genom simulator, men planet har dock varit föremål för stora satsningar vad gäller export. För att kunna exportera planet visade det sig vara nödvändigt att även ha en skolversion (två-sitsig) klar. För detta ändamål tillverkades JAS 39B. Sedan finns även JAS 29C och D, som kan tankas i luften.

Lockhead C-130 Hercules

Hercules är ett av de större planen för transport och flygfrakt som försvaret använder sig av. Planet klarar av flygfrakt med en vikt på 19,9 ton – att jämföra med JAS 39 Gripen, som har en lastförmåga på 3 600 kilo eller 5 300 kilo, beroende på version.

Sedan finns det givetvis fler skillnader mellan de olika planen. De används ju i två olika syften, där Hercules främst används för transport och flygfrakt, medan JAS 39 Gripen används för attack eller jakt 

Hercules har dock även använts i andra syften. I Vietnamkriget användes planet just främst för transport av personer samt flygfrakt, men i konflikten mellan Indien och Pakistan 1965 till exempel, användes istället modifierade Hercules-plan som bombplan.

Hercules kom till Sverige under 1960-talet, när ett ökat behov av flygfrakt och transport noterades hos det svenska försvaret. Till en början hyrdes ett kanadensiskt plan in, men fick senare lämna plats åt Hercules, som blev den första att användas i tjänst i Europa.

JA 37 Viggen

JA 37 Viggen kan sägas vara föregångaren till JAS 39 Gripen. Medan det idag är just JAS 39 Gripen som används i huvudsak, var Viggen i tjänst mellan 1972 och 2007. Skillnaderna mellan de båda planen är många, och ibland till föregångaren Viggens fördel.

Till exempel klarar Viggen av en maximal flyghöjd på 18 000 meter, medan Gripen inte bör flyga högre än 16 500 meter. Dock har den inte lika lång räckvidd med full tank, och inte heller lika lång transporträckvidd. De fördelar som Viggen hade gentemot Jas har sannolikt inte särskilt stor betydelse. Istället har man lagt mer krut på de funktioner som faktiskt behövs vid attack, spaning eller i andra syften.

29 May 2017