Funderar du på solceller till din villa?

Om man frågar den vanliga villaägaren i Sverige om vilken investering denne helst skulle vilja ta så blir svaret ganska tydligt. Fler och fler vill investera i solceller och genom detta dels bli en egenproducent av el och dels också göra miljön en tjänst. Det handlar således om en sund investering. Solceller är redan nu gångbara, men inom loppet av några år kommer det garanterat att handla om en lösning som blivit lite av var mans sak. Utvecklingen går ständigt framåt.

För bara några år sedan så kostade solceller ungefär 80 % mer än vad de gör idag. I takt med att lösningarna blivit bättre så har också priserna kommit att sjunka. Man kan även se att regeringen tagit sig an frågan. Idag finns ett bidrag att söka - Grön Teknik - och det innebär att man som privatperson kan dra av halva kostnaden för installation och för materialet i samband med att man väljer solceller. Det gör skillnad och målet är givetvis att denna ekonomiska morot ska få fler villaägare att ta steget.

Solceller - producera egen el

Genom solceller så kan man börja producera egen el. Det är en fråga som idag diskuteras på ett tydligare sätt. Elpriserna stiger och många villaägare ser över sina alternativ för att sänka kostnaderna. Genom att producera egen el så skapas en lösning där man själv de facto kan tjäna pengar. Överskottet som produceras kan nämligen säljas vidare.

Vilket också är långt ifrån ovanligt. Har man solceller och får en korrekt installation - byggt på en välgrundad projektering - så produceras ofta mer el än vad man gör av med. Då elen dessutom är grön och miljövänlig så finns ytterligare fördelar: man bidrar till en bättre värld och en bättre miljö. Vilket är viktiga frågor idag.

El av Sol Nordic AB - ett företag i framkant

Att välja partner för planering och installation av solceller är ett extremt viktigt val att göra. Idag finns det fler företag på marknaden än tidigare. På gott och ont: alla håller inte den kvalitet man kan förvänta sig och väljer man fel så kommer också effekten att utebli. Ett företag som visat sig ligga i framkant är El av Sol Nordic AB som är hemmahörande i Västerås, men som har kapacitet att ta sig an uppdrag över hela Sverige.

Man arbetar både mot fastighetsägare, BRF:er och mot företag. Med en slogan som lyder - finns ett stort tak så finns det en lösning - så visar man tydligt upp sin kapacitet. Företaget har väldigt fina referenser att visa upp och här kan primärt området Rocklunda fungera som ett flaggskepp. Rocklunda i Västerås är själva aortan vad gäller idrott i Gurkastaden och här har EL av Sol installerat solceller som verkligen gjort en skillnad i både sänkta kostnader och i rena miljövinster. Funderar du som fastighetsägare på solceller så är detta ett givet val.

Om du som villaägare vill installera solceller på din villa så bör du försöka hitta en partner som håller samma kvalitet. Här finns ett stort urval, men rådet är att du aktivt söker efter referenser och ser över tidigare uppdrag: hur pass nöjda kunder har man? Det är en fråga som är mer avgörande än kostnaden. Solceller kommer att betala av sig ändå , förutsatt att planering och installation skötts korrekt.

9 Dec 2021