Hur utförs testerna av värmepumpar?

När man ska köpa en värmepump händer det ofta att man gör research kring modellerna via olika sökmotorer så som Google eller Bing. När man gör det här ser man, oftare än inte, olika typer av bäst-i-test-artiklar och undersökningar. Testerna utförs av flera aktörer, en av dem är SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – som bland annat har verksamhet förlagd i både Stockholm och Lund.

En annan aktör är energimyndigheten, som har huvudkontor i Eskilstuna men bedriver sin testverksamhet i Stockholm. Förutom dessa två aktörer är det också vanligt att olika typer av tidningar eller magasin utför tester av värmepumpar. Men när någon av alla dessa aktörer testar en värmepump – vad är det egentligen de tittar på, och hur går det till?

Om testet går riktigt till, installeras värmepumpen i en kontrollerad miljö. Detta för att vara säker på att förutsättningarna för alla värmepumpar som testas är desamma. Att förutsättningarna är likadana, eller åtminstone snarlika, är en förutsättning för att man ska kunna dra relevanta slutsatser och göra korrekta jämförelser.

Kapacitet i olika förhållanden

Den tidigare nämnda kontrollerade miljön är inte bara en miljö, utan värmepumpar testas i många olika förhållanden, även om det fortfarande är kontrollerat. Till exempel kan det röra sig om olika stora hus. En värmepumps prestanda i sig skiljer sig inte åt beroende på hur stort det är – men hur väl luften tar sig runt och når alla platser i huset kan variera beroende på pumptyp.

Man testar även i miljöer som är både bra och dåligt isolerade. I till exempel Stockholm, som har en relativt stor mängd äldre hus där isoleringen är lite sämre, kan en värmepumpstyp vara bättre än den andra.

En annan faktor när man testar värmepumparna är temperaturen. Det här gäller både innetemperaturen och utetemperaturen. Olika typer av värmepumpar klarar sig olika bra beroende på både ute- och inneluftens temperatur. Till exempel är en uteluftsvärmepump ett sämre val om man bor i norra Sverige än om bor i exempelvis Stockholm – kraften hos den reduceras nämligen kraftig om uteluften sjunker under 20 minusgrader.

Krav och märken

Man tittar sedan också på vilka krav pumpen uppfyller. Bland annat tittar man efter den så kallade P-märkningen, som är ett bevis på att pumpen uppfyller svenska regler och bestämmelser. Numera tittar men även efter en EHPA-märkning, som är en europeisk motsvarighet till P-märkningen.

Här hittar du godkända värmepumpar: www.värmepumparmalmö.nu.

 

5 Dec 2016