IBC tank – frågor och svar

En IBC tank kommer väl till hands när farliga ämnen ska fraktas. Det passar även utmärkt för olika former av bulklast och vätskor. Den som är i färd med att införskaffa en IBC tank kan nog ha en hel del funderingar. I den här texten vill vi svara på så många som möjligt av dem.

Vad fraktar man i en IBC tank?

Som nämnt i ovan handlar det ofta om vätskor, bulklast eller ämnen som kan anses vara svåra att transportera (till exempel på grund av att det är skadliga eller farliga ämnen som fraktas). 

Exempel på bulklast:

 

 • Malm
 • Spannmål
 • Kalk
 • Stenkol
 • Salt
 • Råolja

Bulklast kan definieras som last som transporteras utan förpackning, emballage eller godsvagnar.

Vad kostar en IBC tank?

Priserna för en IBC tank kan naturligtvis skilja sig åt lite grann. Den största avgörande faktorn för priset är troligtvis volymen. Till exempel kan en IBC tank med 1 000 liters kapacitet kosta runt 5 000 kronor, medan en med kapacitet på 600 liter kan kosta upp till 1 500 kronor mindre. Dessa priser är endast generella och skiljer sig åt från återförsäljare till återförsäljare.

En annan faktor som styr priset är containern. Är det en standardcontainer ligger priset vanligtvis lite lägre. Är det istället en container som är anpassad för farligt gods, kan priset vara något högre. Det är också just för att frakta farligt gods som många använder sig av en IBC tank.

En annan faktor som styr priset är vilken typ av pall det är. En IBC tank brukar nämligen säljas tillsammans med någon form av pall. Är det en träpall kan priset sjunka något. Är det en plastpall kan priset istället vara lite högre. Skillnaderna är dock marginella.

Vilka tillbehör bör man ha?

En rad olika tillbehör finns som kan göra det enklare att hantera en IBC tank. Exempel på detta är:

 • IBC-nyckel (förslagsvis i plåt eller rostfritt)
 • IBC-tratt. Lock på dessa är bra att ha.
 • Kran
 • Lagerbock för att få upp behållarna i höjd.
 • Slangar
 • Utloppsförlängare
 • Låsanordning

Flera av dessa brukar ingå vid ett köp av IBC-tank. Dock kan vissa delar gå sönder och därmed behöva köpas igen vid något tillfälle.

Hur ser en IBC tank ut?

Formen på en IBC tank brukar vara mer eller mindre kubisk. De kan dock skilja sig åt en del i storlek, framförallt vad gäller höjden. Just eftersom de ofta används för att transportera farligt gods ställs en hel del krav på utformningen av dem. Det kan bland annat handla om volymen, materialet och hållbarheten. 

Vad är en farmartank?

En farmartank är precis detsamma som en IBC tank. Framförallt inom jordbruk och sjöfartsnäring kallas den dock för just farmartank.

Läs mer här: http://www.ibctank.se/.

20 Apr 2017