IT-forensik – vad är det?

IT forensik kan liknas med kriminalteknik – men med skillnaden att det sker digitalt inom IT-världen. Det handlar att, i likhet med kriminalteknikern, söka spår och dra slutsatser för att därigenom kunna skapa bevis till eventuellt åtal. Arbetet kan därmed handla om att gå igenom datorer, datornätverk eller specialisera sig mot IT-säkerhet.

Brott och bedrägerier ökar online

Med allt fler tjänster, betalningslösningar och kommunikationssystem online skapas även fler vägar till bedrägerier och andra brott. Även om företag satsar hårt på säkra IT-lösningar så läggs även stor vikt vid användarvänlighet. En kombination som ibland gör att man tummar på säkerheten. 

För personer som utför brott har IT-brott blivit den nya vägen. Lättare att utföra utan att behöva visa sig fysiskt och enklare att komma undan med tack vare de olika digitala vägar som finns. Men de flesta lämnar ändå spår efter sig. Det är dessa spår som IT forensik handlar om att spåra. Att jobba som IT-forensiker handlar alltså om att jobba som digital kriminaltekniker.

Var finns jobben?

För de som vill jobba med IT forensik är det främst inom polisens tekniska rotel som jobb kan sökas. Men det finns även privata företag som arbetar med IT-säkerhet som anställer personer med kompetens inom IT-forensik. Det kan då exempelvis handla om att hitta säkerhetshål och hjälpa företag att skapa tryggare och säkrare system. Men delvis även om att hitta och säkra spår inom vissa utredningar.

Skillnaden blir däremot att polisen har befogenheter som privata säkerhetsföretag inte har. Men generellt handlar IT-forensik om samma sak hos de bägge inriktningarna.

Lön och framtid

På Framtid.se presenteras IT-forensiker och vad detta yrke innebär. Där visas även dess lönenivå som är hög. Med stöd av statistik från SCB pekar de på att medellönen är 45 900 kr. Det beror både på att hög kunskap och utbildning krävs.

Samtidigt lyfter de fram att det är svårt att få jobb inom branschen inom de kommande åren. Det i sig kan tyckas märkligt då IT-tekniker och kunniga inom IT ofta har extremt lätt att få jobb. Men skillnaden är att antalet jobb inom IT forensik är begränsade. Det är, som nämnts, nästan enbart inom polisen och säkerhetsföretag som jobb kan sökas.

Inom polisen är det NFC (Nationellt forensiskt centrum) som genomför jobbet. Inom denna avdelning finns flera underavdelningar där informationsteknik är en. Andra delar är biologi, kemi och teknik samt droganalys.

Inom informationsteknik har man sedan delat in det i dokumentanalys, data, mobil och elektronik, sensorteknik och forensisk bildanalys.

På https://2secure.se kan du läsa mer om IT-forensik.

18 Nov 2018