Laser – användbart till mycket

Laser är en teknik som skapar koncentrerade, monokroma ljusstrålar i en specifik riktning. Laser är en förkortning för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, vilket betyder ungefärLjusförstärkning genom stimulerad emission av strålning". Det finns två huvudtyper av lasrar, kontinuerliga och pulsade, varav den första sänder en obruten, kontinuerlig stråle, och den andra avger en ljuspuls som kan vara mycket snabb. Det finns många typer av lasrar som i sig har många användningsområden. Det används i många hemkonsumentprodukter, såsom DVD-spelare och laserskrivare. Det används också medicinskt inom rehabilitering och vid exempelvis tatueringsborttagning. Det används vid olika typer av mätning både inom forskning och konstruktion.

Specifik våglängd

Att laserljus är monokromt innebär att det bara innehåller en specifik våglängd av ljus, till skillnad från en vanlig lampa med vitt ljus som sänder på flera olika våglängder samtidigt. Laserstrålen skapas genom att en ljuskälla förstärks genom ett aktivt medium, till exempel en gas eller en kristall. Med hjälp av speglar koncentreras strålen sedan i en speciell riktning. En laser kan vara stor som ett rum eller liten som ett knappnålshuvud.

Säkerhetsklasser

Lasrar delas in i fyra olika klasser beroende på hur farliga de är för ögat och huden. En laser i klass 1 är helt ofarlig medan en i klass 4 skadar ögat och huden och dessutom är mycket brandfarlig. Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att alla lasrar som säljs i Sverige ska vara märkta med klass och varningssymboler. De har även infört förbud mot vissa typer av laserpekare som sålts som leksaker, men där folk tagit skada av ljusstrålarna. Vill du använda laser vid en konsert eller på ett dansgolv på en nattklubb måste du ha tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Bra till mycket

Lasrar tillverkas för en mängd olika användningsområden, för till exempel tatueringsborttagning tillverkas speciella maskiner som använder sig av nd:Yag-laser, en av de vanligaste laserformerna som förutom tatueringsborttagning även används till bl a cancerbehandling och tandkirurgi och inom militären. Som synes kan en viss typ av laser ha flera olika kvaliteter som eftersöks vid olika verksamheter. Nya typer av lasrar uppfinns ständigt och får nya användningsområden.

Framtiden?

Den typ av lasergevär och -pistoler som syns i  science fiction-filmer är än så länge dock en fantasi. Den existerar en typ av laserpistol, men det är ett mätinstrument som bl a polisen använder vid hastighetsmätning av fordon. Forskning på strålvapen pågår dock och kanske blir verklighet en dag. Då kan vi antagligen också räkna med att strålskyddsmyndigheten får införa några fler säkerhetsklasser och varningstexter.

3 Oct 2017