Målare i Stockholm - boka innan semestern

Dags att måla om bostaden i Stockholm? Det finns i så fall några saker att tänka på. Handlar det om en interiör målning så kan du som privatperson klara av jobbet på egen hand. Fokuserar du på att genomföra ett gediget grundarbete - slipa, spackla, slipa igen, ta bort damm, grundmåla - så kan du nå ett riktigt bra resultat. Var beredd på att lägga ner den tid som krävs.

Om det å andra sidan skulle handla om exteriör målning så är rådet att du anlitar en målare i Stockholm - och att du gör detta i god tid. Att måla om en fasad är något som kräver ett absolut gehör för vad målning egentligen handlar om. Det är ett extremt tufft jobb och till skillnad från interiör målning så kan varje misstag bli ytterst kostsamt. Inomhus så är det inte värre än att man målar om. En fasadmålning däremot kan bli ytterst kostsam sett till hur lång - eller kort - livslängd arbetet får. Jämför man ett arbete utfört av en professionell målare i Stockholm med motsvarande arbete utfört av en lekman så kan det skilja omkring tio år innan det är dags att måla om. De flesta vet också att färg är allt annat än billigt.

Fördelar med en målare i Stockholm

Det finns även andra starka argument till varför en målare är att föredra vid exteriör målning. Dels så handlar det om det uppenbara: det blir ett vackrare resultat. Dels så handlar det även om att fasaden får rätt skydd - under en längre tid.

Färg är inte enbart till för att höja det estetiska. Det fyller en viktig funktion i att skydda det underliggande materialet också. Adderar man dessutom att det kan vara farligt att måla på hög höjd, att man måste hyra en ställning samt att man måste avsätta en ganska stor del av sin tid på arbetet - ja, då finns ytterligare starka argument till varför en målare i Stockholm är den bästa lösningen.

Har du tiden som krävs?

Man kan måla på egen hand även exteriört. Men, har du verkligen tiden som krävs - och orken att ta projektet i mål? De flesta kommer att se sin semester som en bra arbetstid för målning. Det man inte riktigt tänker på där är att semestern är till för annat: du ska vila upp dig, du ska vara med din familj och du ska prioritera de saker i ditt liv som du försummat som en följd av ditt ordinarie jobb.

Att mitt i en värmebölja ställa sig med en pensel i högsta hugg är inte det man normalt förknippar med semestern. Beviset på detta finns otaliga exempel på där vanliga privatpersoner inte alls hinner med sig och lämnar halvmålade fasader långt in på höstkanten.

Genom att anlita en målare så får man jobbet gjort - garanterat - och man får det dessutom med ett generöst skatteavdrag till hands. Genom att använda rot-avdraget kan man dra av 30% av den totala kostnaden för arbete. Det gör skillnad.

Rådet är emellertid följande: du kommer att vara långt ifrån ensam om att planera att sjösätta en målning under sommaren. Var därför ute i god tid då du söker efter en målare. Det finns en stor risk i att dessa är uppbokade redan.

17 Jun 2021