Skaffa solcell till BRF!

Tänk dig att kunna erbjuda bostadsrättsägare gratis el! Vilket säljerbjudande om inte annat. För dem som bor i en sådan bostadsrätt (BRF) är det ett otroligt praktiskt sätt att både se till att inte bli utan el och att bidra till ett bättre klimat. Är det inte det småskaliga som vi behöver alltmer, om vi ska kunna ställa om vårt samhälle som är alltmer miljövänligt? Det kanske inte är hållbart att vi ska fortsätta producera och tillverka produkter, tjänster och ha en tillväxt på en global nivå. Lösningen kanske är att producera mer, men på lokal nivå, i en småskalighet. I så fall, om det är lösningen för framtiden, är ju egna solceller som monteras på det egna taket i sin BRF.

Beslut måste tas av styrelsen

Om du bor i en BRF och önskar dig solceller, kan du föreslå det för medlemmar i styrelsen och tala med så många som möjligt i din BRF om att stötta tanken på egenproducerad el. Har du medboende i din BRF som är det minsta medveten om miljön bör de vara positiva till att lägga solceller på taket och utnyttja solljusets energi för egen vinning. Det bästa sättet är sedan att ta kontakt med en leverantör som erbjuder solceller för BRF:er, till exempel PPAM Solkraft, med hemsida ppam.se, eftersom de har stor erfarenhet av att leverera solceller till BRF:er. De kommer då först på ett kostnadsfritt besök där de tittar på hur solcellerna kan installeras på ert tak. De kan sedan informera om hur en installation går till, vad det kostar, vilka ekonomiska fördelar som er BRF får av att installera sådana solceller och andra fördelar och all teknisk information. Vill man, kan man även få all slags service som kan behövas för att solcellerna ska fortsätta fungera som de ska. Vad kan vara bättre än att de som bäst kan produkten även ansvarar för att den fortsätter fungera som den ska.

Sedan dra fördelar av solen

När väl solcellerna är på plats är det bara att dra fördel av den energi som solen skapar. Tänk dig att du får din el, på ett miljövänligt sätt, du har rent samvete och behöver inte oroa dig för att slösa med jordens resurser på ett sätt som inte är hållbart. Du gör miljön en tjänst, samtidigt som du och alla i er BRF vinner på installationen ekonomiskt. Inte till en början men ju längre tiden går, desto större blir den ekonomiska vinsten. 

23 May 2019