Tandlossning ger sämre livskvalitet

Mardrömmen för många handlar om att tappa sina tänder. Dels på grund av smärtan - slår man ut en tand så innebär det en stor smärta. Dessutom så gör det ofta ont att besöka en tandläkare för att korrigera skadan också. Oavsett vilken behandling det handlar om; munnen är ett av de känsligaste områden som finns på kroppen och för många så är ett tandläkarbesök förknippad med någonting som är väldigt obehagligt.

Den andra delen av mardrömmen i att tappa tänder handlar om det självklara: hela livet påverkas negativt. Våra tänder spelar en stor roll i hur vi tacklar det sociala livet: vi signalerar väldigt mycket genoma tt le mot varandra och om det saknas en tand så skapas skam och skuldkänslor. Tändernas viktigaste funktion är att tugga maten och därmed ge oss de näringsämnen vi behöver för att fungera.

Kort och gott: mardrömmen är relevant - tandlossning är något som definitivt kommer att ge en sämre livskvalitet. Men är det verkligen så illa och finns det inga lösningar?

Ny teknik gör tandimplantat till en bra lösning

Det vanliga vid tandlossning är att man som patient får tandproteser insatta. Det är bra, men det är långt ifrån optimalt. Tandproteser skapar problem vid exempelvis tuggande - de kan glappa - och de kan påverka talet negativt då vissa ljud blir svåra att framställa. Dessutom så syns det ofta att en person har tandproteser. Även om utvecklingen gått framåt så kan det se konstgjort ut.

Då är ofta tandimplantat ett bättre alternativ. I synnerhet nu då tekniken gått framåt och då estetiken blivit så pass mycket bättre. Först och främst dock: ett tandimplantat handlar om en permanent lösning som innebär att man borrar fast skruvar i käkbenet. I dessa så fäster man kronor som ser exakt ut som dina ordinarie tänder. Däri ligger också den största tekniska utvecklingen.

Idag så kan man ta fram tandimplantat som ser ut precis som patientens tänder; med samma strukturer, men exakta nyanser och färger och med samma storlek. Det sker genom exempelvis blästring och fräsning - något som tar lite längre tid, men som ger ett bättre, mer trovärdigt resultat. Under tiden får man som patient ha provisoriska tandimplantat.

En annan del av den tekniska utvecklingen handlar om hur man tar avtryck. besöker du en tandläkare i Stockholm så kan denne med hjälp av 3-D-kamera ta bilder som skickas direkt till en tandtekniker. Filen sparas och kan återanvändas om olyckan skulle vara framme senare i livet. Det gör att processen blir kortare och att du som patient slipper en del av det obehag som kan komma med ett tandläkarbesök.

Rätt muskulatur i käkbenet krävs

Det finns en anledning - egentligen två - till varför tandimplantat inte är det givna valet för alla. Käkbenet måste vara tillräckligt starkt för att man ska kunna fästa skruvarna i det. Käken försvagas i takt med åren och det finns även andra anledningar - rökning i synnerhet - till varför vissa bedöms som sämre kandidater än andra. Undersökningen av käken styrka blir avgörande.

Även det ekonomiska spelar roll. Tandimplantat är dyrare än exempelvis tandproteser. Men, här tycker vi att man ska se det ur ett lite bredare perspektiv: det handlar om en investering för livet.

På denna sida finns mer information om tandimplantat och hur sådana fungerar: https://www.tandimplantatstockholm.nu.

7 Jul 2018