Vad är Coolsculpting?

Coolsculpting är namnet på en förhållandevis ny metod som används för att reducera fett genom kyla. Kliniker lockar med coolsculpting som ett alternativ till kirurgisk fettsugning eller traditionell bantning. Istället för kirurgi eller svåra dieter sägs behandlingen ta bort fettceller med hjälp av enbart kall temperatur. Enligt de kliniker som utför metoden så är resultatet permanent och inget hindrar den som nyligen blivit behandlat att leva och arbeta precis som vanligt efter besöket hos kliniken.

Studier pekar på att fettceller har en förhöjd grad av känslighet mot kyla i jämförelse med andra celler. Genom att kyla ner oönskade fettceller, menar experter, att dessa kan reduceras genom att fettcellerna dör. Denna typ av celldöd kallas apoptos. Andra celler, så som i vävnader, muskler, nerver och hud påverkas dock inte alls av processen av kylning, menar personalen på de kliniker som specialiserat sig på området.

Behandlingen sägs vara helt och hållet smärtfri, även om vissa som blivit behandlade rapporterat om en viss rodnad i huden som kan uppstå. Denna rodnad är dock bara tillfällig och försvinner vanligtvis helt efter några veckor. Helt andra biverkningar kan uppstå vid kirurgi och narkos, som annars fettsugning oftast behöver.

Experter inom coolsculpting får ofta frågan om när den som behandlas kan börja se ett synligt resultat av sin investering av fettreduceringsmetoden. Svaret är att man brukar kunna ana de första tecknen på att behandlingen lyckas framgångsrikt redan efter två till tre veckor. Experter menar dock att det är först efter flera månader som man ser det slutgiltiga resultatet.

Inledningsvis får den person som önskar coolsculpting själv konsultera en behandlare, för att göra upp en individuell plan för personens önskemål och för bäst chanser att lyckas. Det som sker under behandlingen är att en särskild apparat delvis suger in huden i ett särskilt munstycke, där sedan området fryser ner fettcellerna till någonstans runt minus åtta grader. De behandlare som utför metoden är många gånger meriterade på skönhetssalonger, men har inte alltid någon medicinsk bakgrund. Läkare påstår att detta kan komma att bli något för socialstyrelsen att granska i framtiden.

Hur väl behandlingen fungerar på olika personer varierar. Alla kroppar är individuella och kommer med olika förutsättningar. Undrar man var fettet tar vägen efter att det fryst, dött och lämnat sin ursprungliga plats på kroppen, så är svaret att kroppen transporterar bort dessa döda celler på helt naturlig väg. En kritisk undersökning har presenterat att det frusna fettet kan komma att stanna kvar i kroppen, men omlagras i andra fettceller, vilket kan vara ett oroande resultat.

Den som genomför coolsculpting kan förhoppningsvis med önskat resultat se smalare ut. Läkare påminner dock om att skönhetsmetoden inte botar fetma och stora delar av den problematik som fetma kan innebära och medföra.

18 Mar 2017