Vad är egentligen PVC-fönster?

Namnet kommer ifrån materialet PVC som utgör det huvuddelen av fönsterkarmen och ramen. PVC-fönster fungerar som ett substitut för träfönster, och har därför varit mycket populärt på platser där det inte finns så mycket skog. Även nu i Sverige, som är ett väldigt skogstätt land, börjar dock PVC fönster att växa mer och mer i popularitet.

Anledningen till det här är bland annat att de i princip är underhållsfria till skillnad från träfönster som kan kräva en hel del jobb. På längre sikt innebär PVC-fönster en lönsam investering – både ekonomiskt och tidsmässigt.

Materialet

Själva materialet är en typ av plast som uppfanns i det tidiga 1900-talet. PVC är en så kallad förening av klor och geten som tillverkarna lätt kan justera hård/mjukheten och egenskaperna hos. Materialet används ofta på sjukhus och i dess utrustning och hittas även ofta i leksaker. Störst framgångar har materialet dock kanske fått i byggindustrin, förmodligen som en konsekvens av dess många  användningsområden. Bland annat kan den användas i isolering, till avlopp-och ventilationsrör, dörrar, staket och så just fönsterkarmar.

En väsentlig skillnad mellan PVC och trä som material är att trä kan underhållas. PVC behöver dock helt och hållet bytas ut när det börjar bli gammalt.

Fönstrets historia

Även om materialet uppfanns i början av 1900-talet, började de första fönsterna med PVC integrerat att tillverkas först i mitten av seklet. Fönsterna började tillverkas av ett tyskt företag, och de blev snabbt populära i platser där tillgången till skog och trä var mer eller mindre begränsad.

Dess popularitet växte oerhört snabbt på många ställen i världen, men i Sverige dröjde utvecklingen. Detta förmodligen på grund av att det i Sverige finns en starkt förankrad tradition av att bygga fönsterkarmarna av trä. Förutom det faktumet kan man också konstatera att Sverige är ett land som är väldigt rikt på just skog.

Risker med PVC

Eftersom PVC är ett plastmaterial tillverkat utav klor och geten, släpper det precis som andra plastmaterial ut giftig rök om den antänds. Det här faktumet har länge varit ett argument mot PVC-fönster - ett argument som senare dock skulle komma att bestridas av vetenskapen.

Vid Lunds tekniska högskola genomfördes nämligen en studie som bevisade att röken från inredningen i en husbrand gav ifrån sig mycket farligare rök vid antändning än vad PVC gjorde. Slutsatsen som drogs av studien var att röken från PVC i princip kunde bortses från i det fall en husbrand uppstår. Ingen väsentlig skillnad i brandsäkerhet kunde noteras.

17 Feb 2017