Teknikkonsument

Teknikkonsument är sajten för dig som är lite teknikgalen och kan sitta i timmar för att klura ut nåt. Främst när det gäller datateknik. Troligen utgår du som teknikkonsument ifrån att allt ska gå att lösa och att allt du behöver kan hittas på internet. Ordet teknik kommer från grekiska téchnē som betyder ”konst”, ”skicklighet” eller ”hantverk” och syftar på metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning för att öka levnadsstandarden. För en teknikkonsument handlar det oftast om att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter som underlättar i livet.

Vad är teknik?

Det finns många olika definitioner av ”teknik”. M. McLuhan menar att teknik är evolutionärt framväxta funktioner hos människan, både materiella och kommunikationsmässiga. Hornborg definierar teknik som en strävan att övervinna begränsningar i tid och rum, vilket alltså även kan appliceras på andra arter och på maskiner.

Blogg

Här i vår blogg kommer du att kunna läsa inlägg som handlar om allt som har med teknik att göra. Här vi tar vi ett bredare grepp på teknikbegreppet och skriver om allt från serverdrift till varför företag i olika branschen kan ha nytta av att anlita en SEO byrå

Sida 4

RSS

Tandlossning ger sämre livskvalitet

7 Jul 2018

Mardrömmen för många handlar om att tappa sina tänder. Dels på grund av smärtan - slår man ut en tand så innebär det en stor smärta. Dessutom så gör det ofta ont att besöka en tandläkare för att korrigera skadan också. Oavsett vilken behandling det handlar om; munnen är ett av de känsligaste områden som finns på kroppen och för många så är ett tandläkarbesök förknippad med någonting som är väldigt obehagligt.

Den andra delen av mardrömmen i att tappa tänder handlar om det självklara: hela livet påverkas negativt. Våra tänder spelar en stor roll i hur vi tacklar det sociala livet: vi signalerar väldigt mycket genoma tt le mot varandra och om det saknas en tand så skapas skam och skuldkänslor. Tändernas viktigaste funktion är att tugga maten och därmed ge oss de näringsämnen vi behöver för att fungera.

Kort och gott: mardrömmen är relevant - tandlossning är något som definitivt kommer att ge en sämre livskvalitet. Men är det verkligen så illa och finns det inga lösningar?

Ny teknik gör tandimplantat till en bra lösning

Det vanliga vid tandlossning är att man som patient får tandproteser insatta. Det är bra, men det är långt ifrån optimalt. Tandproteser skapar problem vid exempelvis tuggande - de kan glappa - och de kan påverka talet negativt då vissa ljud blir svåra att framställa. Dessutom så syns det ofta att en person har tandproteser. Även om utvecklingen gått framåt så kan det se konstgjort ut.

Då är ofta tandimplantat ett bättre alternativ. I synnerhet nu då tekniken gått framåt och då estetiken blivit så pass mycket bättre. Först och främst dock: ett tandimplantat handlar om en permanent lösning som innebär att man borrar fast skruvar i käkbenet. I dessa så fäster man kronor som ser exakt ut som dina ordinarie tänder. Däri ligger också den största tekniska utvecklingen.

Idag så kan man ta fram tandimplantat som ser ut precis som patientens tänder; med samma strukturer, men exakta nyanser och färger och med samma storlek. Det sker genom exempelvis blästring och fräsning - något som tar lite längre tid, men som ger ett bättre, mer trovärdigt resultat. Under tiden får man som patient ha provisoriska tandimplantat.

En annan del av den tekniska utvecklingen handlar om hur man tar avtryck. besöker du en tandläkare i Stockholm så kan denne med hjälp av 3-D-kamera ta bilder som skickas direkt till en tandtekniker. Filen sparas och kan återanvändas om olyckan skulle vara framme senare i livet. Det gör att processen blir kortare och att du som patient slipper en del av det obehag som kan komma med ett tandläkarbesök.

Rätt muskulatur i käkbenet krävs

Det finns en anledning - egentligen två - till varför tandimplantat inte är det givna valet för alla. Käkbenet måste vara tillräckligt starkt för att man ska kunna fästa skruvarna i det. Käken försvagas i takt med åren och det finns även andra anledningar - rökning i synnerhet - till varför vissa bedöms som sämre kandidater än andra. Undersökningen av käken styrka blir avgörande.

Även det ekonomiska spelar roll. Tandimplantat är dyrare än exempelvis tandproteser. Men, här tycker vi att man ska se det ur ett lite bredare perspektiv: det handlar om en investering för livet.

På denna sida finns mer information om tandimplantat och hur sådana fungerar: https://www.tandimplantatstockholm.nu.

Använd senaste tekniken för ditt arbete!

12 Jun 2018

Så gott som alla kontor arbetar med datorer. Vi som har varit med om arbete som har skett utan dator, har säkert ett perspektiv som sträcker sig bortom den fullständiga tilltron till datorer. Vissa kontor arbetar så att man både har ”hängslen och livrem”, och ser till att ha all dokumentation både i databaser och på papper som arkiveras. Idag är det allt färre kontor som bryr sig om att spara information på papper som sedan arkiveras.

Däremot är det många som förlitar sig på information som lagras på ett säkert sätt. Många pratar om att spara information i ”molnet”, vilket i princip handlar om att spara information på något företags server. Den som är oroligt lagd, kanske oroar sig för vad som skulle kunna hända fall något galet hände med det företagets server. Det är inte helt fel att fundera på en sådan sak. Den som ska vara säker, tänker på alla möjligheter och risker och ser till att eliminera dem.

Så kan du spara information på ett säkert sätt

Så hur ska man som företag vara säker på att informationen inte kommer i fel händer, men samtidigt är tillgänglig för alla dem som behöver den? Här finns det många företag som har klurat just exakt på detta. För en viss summa kan man få tillgång till en så gott som säker molntjänst för att kunna:

 1. Dela information med varandra
 2. Kommunicera med varandra
 3. Fördelar resurser mellan varandra
 4. Planera sina arbetsuppgifter

Dessa arbetsuppgifter är bland de viktigaste att få ordning på om man har ett projekt som förenar en grupp på en arbetsplats. Tycker man det är för svårt att lösa på egen hand finns det företag som har svar på hur man kan göra detta på bästa sätt. Då köper man in konsulttjänster, och bokför det som vilken annan utgift som helst, det finns inga konstigheter med det. Fördelen med det är att man kan få råd som är guld värda och som kan förbättra den egna organisationen.

Här hittar du rätt arbetsverktyg

Får man bara in rätt slags arbetsverktyg kan man fördelar resurser och tid på ett bättre sätt. Företaget blir mer lönsamt. Personalen kan arbeta mer effektivt. Mindre energi och resurser läggs på felaktiga saker. Känner du inte till något företag som kan erbjuda detta kan du börja med att googla resursplanering. Då får du flera förslag av Google, hoppa gärna över ad-words-förslagen som kommer upp först. De är nämligen köpta annonser och säger inget om hur bra de är. Klicka i stället på de förslag som kommer efter ad-words-annonserna eftersom du då får ett svar som motsvarar din sökning. Välj något av de förslag du får på Google och ta kontakt med de företagen och be om offert och referenser. Lycka till!

Hur tar jag mitt körkort lättast?

15 May 2018

Körkortet och den dagen man får det i sin hand brukar räknas som ett livsavgörande ögonblick. Det är då man blir vuxen och det är då man slutligen kan göra sig oberoende av kollektivtrafik och sina föräldrars skjutsande. En härlig känsla, utan tvekan. Men frågan är hur man tar sitt körkort och hur man tar det så fort som det bara är möjligt?

Många skyndar långsamt. Man ser till att börja övningsköra redan vid 16 års ålder, man anmäler sig till en trafikskola och betar av de moment som krävs - teori, halkbana och uppkörning - så att man tar körkortet i nära anslutning till sin 18-årsdag. Det är ett sätt som ger god förståelse för hur bilen fungerar, hur trafiken ter sig och vad man ska tänka på. Ett klart plus.

Andra har dock inte den tiden eller möjligheten utan kanske känner att man vill ta körkort på en kortare tidsintervall. Man kanske är över 20 år och känner att det är dags; från att tidigare varit relativt ointresserad så är man plötsligt väldigt peppad.

Frågan är om det är möjligt att klara allting utan den längre inkörsporten? Självklart. Det går dels att anmäla sig till en intensivkurs. En intensivkurs i exempelvis Stockholm kan gå på fem, sju eller tretton dagar - allting utgår från sin egen körvana och kursen anpassas efter den egna kompetensen. En förvånansvärt hög grad av eleverna klarar av att ta sitt körkort efter att ha genomfört en intensivkurs hos en trafikskola.

Manuell- eller automat växel på bilen?

Inte sällan så hör man av personer som saknar körkort at anledningen till detta är att man inte klarar av att göra alla moment vid bilkörningen. Det är svårt att köra bil - till en början. Du ska dels ha koll på gasen, på bromsen och på kopplingen. Till detta så ska du även växla och som grädde på moset så ska du hålla koll på omgivningen, på övrig trafik samt på din instrumentbräda.

Det är klart att det är svårt att lära sig, men då det väl sitter så sker allting omedvetet: du växlar utan att tänka på det, du fångar in din omgivning och trafiken genom en snabb blick som därefter analyseras i ditt undermedvetna och både gas och inbromsningar sker som genom ett sjätte sinne. Men, det krävs naturligtvis träning och vissa motoriska förutsättningar.

Ett alternativ är därför att ta körkort för bilar med automat växel. En sådan bil ger dig en möjlighet att köra bilen utan att växla. Den känner själv av då den ska växla ner och då den ska lägga i en högre växel; allt detta ger en möjlighet att slappna av och hålla ett större fokus på vägen. I en tungt trafikerad stad som Stockholm är ett körkort för automat växel ett bra alternativ.

Tidigare har de bilarna varit lite dyrare än bilar med manuell växellåda. Idag kommer de lite som standard och det gör att just det körkortet inte innebär någon risk sett till det digra utbudet. En risk, säger vi med en baktanke: har du körkort för automat växel så får du nämligen inte köra en manuellt växlad bil. Det motsatta är dock fullt möjligt. Därför är ett körtkort för en manuellt växlad bil något som ger större frihet.

Men, om du bara tänkt dig att köra automatväxlade bilar i framtiden - vilket är fullt möjligt - så är ett sådant körkort lite enklare att ta, sett till att bilen är lättare att köra.

Bättre chanser med dagens tandimplantat

8 May 2018

Tandimplantat har kommit att ersätta tandproteser vid tandlossning. Redan där kan amn se en tydlig utveckling. Då man förr var tvungen att använda tandproteser - löständer - så finns det idag möjligheter att operera in tandimplantat och därigenom också få en god chans att se dessa blir vanliga tänder. Vi räknar upp några snabba fördelar med tandimplantat innan vi tittar vidare på hur framtidens sådana kommer att se ut:

 1. Trygghet Du behöver inte oroa dig för att dina tänder ska lossna då du äter mat eller idrottar. Skötseln kräver inte att du plockar ut tänderna, du bortsar och tar hand om de precis som du gör med dina ordinarie tänder.
 2. Estetiken: Till försvar för tandproteser så ska vi säga att utvecklingen där också gått framåt. Jämför man gårdagens löständer med de som finns idag så är skillnaden milsvid. Dock - jämför man ett tandimplantat så är det en oerhörd skillnad. Ett implantat ser ut precis som en riktig tand - samma nyans, samma form och samma storlek. Du kan fortfarande se att en person har tandproteser - det kan du inte göra med tandimplantat.
 3. Högre livskvalitet: Även om det saknas nervförbindelser så känns ett tandimplantat precis som en vanlig tand. Du tuggar som vanligt, du ler och du lever precis som du alltid gjort. Det brukar dock kräva viss inlärning. Många upplever att vissa ljud kan vara svåra att lära sig uttala på det sätt man är van vid. Räkna med att det tar någon månad innan allting sitter.

Utvecklingen ser lovande ut

Det har skett en enorm utveckling och även framtiden ser ut att ha en hel del spännande i sitt sköte då det kommer till tandimplantat. Numera så kan du besöka en tandläkare i Stockholm och slippa prova ut dina tandimplantat genom att bita i en mall. Det som nu sker är att tandläkaren tar ett fotografi - 3D - och skickar detta till en specialist som direkt kan påbörja tillverkningen.

Två fördelar finns med detta: A) det går fortare. Ett tandavtryck tar tid att analysera och tillverka. Ett 3D-fotografi skickas omgående och är lättare att använda som mall. B) det finns sparat. Om du skulle slå ut ditt tandimplantat så finns mallen sparad och man kan direkt påbörja en ny tand till dig.

Ett annat intressant område där utveckling sker gäller själva tillverkningen. Genom moderna metoder - exempelvis blästring - så kan man få till ett implantat extremt likt en ordinarie tand: för varje patient. Allas tänder ser olika ut - färg, storlek, form, gropigheter och så vidare. Numera så kan man efterlikna en ordinarie tand in på en nästan absurd detaljnivå.

Hur har ansiktsbehandlingar förändrats?

2 May 2018

Utveckling, teknik och nya lösningar hittas inom i stort sett alla områden. Det är den innovationskraften som driver mänskligheten framåt. Få områden är så lukrativa som skönhetsindustrin och det är också den vi ska titta lite närmare på här.

Det handlar om gigantiska belopp som rullar inom nämnda industri och där man spelar det faktum att alla dels lider av något slags komplex och dels också är beredda att betala mycket pengar för att bli vackrare.

Då man förr såg att områden som bröst och rumpa låg i fokus så handlar det idag snarare om ett helhetsintryck där man vill vara vältränad, se ung ut och ha ett inbjudande leende. Och: där man som privatperson vill ha riskfria behandlingar som gärna sker på naturlig väg.

Då - operation, Nu - Fillers

Det senare är intressant då just det starka önskemålet kommit att tvinga fram lösningar som innebär att man slipper lägga sig under kniven. Har man rynkor i pannan eller i övriga delar av ansiktet så behöver man inte längre genomgå någon operation - och ta riskerna som en sådan innebär - utan man kan vända sig till alternativ som innebär injektioner av medel på valda områden. Medel som antingen slätar ut huden eller som ger mer volym.

De två tydligaste exemplen på dessa handlar om fillers och botox . Det senare kom faktiskt till som lite av en slump - en slump som visar på att skönhetsindustrin är så pass lukrativ som vi ovan beskrev.

Det man till en början använde botox till var nämligen för att behandla patienter med spasmer vid ögonen. Då man sedan såg att området kring ögonen blev släta och fria från rynkor - ja, då var alla dörrar plötsligt öppna på vid gavel och botox som behandling introducerades för allmänheten.

Fillers är en säker behandling

Fillers å sin sida har kanske inte en lika spektakulär historia. Där handlar det iställer om en gedigen forskning kring det naturliga ämnet Hyaluronsyra vars egenskaper slätar ut hud och kan ge volym till densamma - exempelvis till läpparna.

Fillers är idag lite av var mans sak och erbjuds över hela Sverige. I exempelvis Stockholm finns det möjlighet att besöka en tandläkare för att få en behandling med fillers i Stockholm - eller botox också, för den delen - utförd. Det om något tycker vi är ett gott bevis på att metoden dels är säker och dels vilken enorm genomslagskraft den fått under senare år.

Och, vi ska även tillägga att den har klara fördelar. Man behöver inte vila, det finns en minimal risk för komplikationer, den ger lång effekt - uppemot ett år - och den är inte särskilt kostsam. Att skönhetsindustrin tagit utvecklingen åt just det här hållet är tacksamt för alla parter.

Nya bilar är lättare att trimma

19 Mar 2018

Du minns säkert ungdomens glada dagar då pojkar la sig på rygg under sin moped för att meka och försöka få denna maskin att nå en högre hastighet. Det kunde ske genom att borra i kolven, det kunde ske genom dyra trimkit och det kunde ske genom, aningen oortodoxa metoder, som att fila ekrarna. Jakten på högre fart var lika viktigt som att köra mopeden och i ärlighetens namn så spenderades förmodligen fler timmar med en skiftnyckel i handen än sittande på sadeln.

Att köra fort, att känna en snabb acceleration eller att kunna föra ett fordon snabbt - men under kontroll - i sidled är tilltalande; det är inte en fråga för vare sig kön eller ålder. Men, det är en fråga om vilket typ av fordon man äger. Eller? Inte nödvändigtvis. Många personer som kommit upp i åldern tar för givet att den trygga bil de har - en Volvo, en Mercedes, en BMW, eller en Volkswagen - har den kapacitet den har; den går inte att köra snabbare och den har de egenskaper som kommer på köpet. Trygg, stabil, säker - men ganska trög och ganska tråkig att köra.

Tror man det - ja, då är det dags att minnas ungdomens trimmande igen. Faktum är nämligen att alla dessa bilar är fullt möjliga att trimma och ge en högre kapacitet, bättre toppfart och avsevärt mycket snabbare acceleration. Detta genom en motoroptimering.

Genomför en motoroptimering och ta din bil till nästa nivå

Trimma alltså, då är det bara att kränga på sig blåstället, ta fram verktygslådan, spotta i näven och öppna huven då? Nej, det fina är att dagens moderna bilar inte kräver några ingrepp under huven. i och med att de styrs av programvaror så är det i dessa som själva trimningen sker.

Enkelt förklarat så kontaktar du ett företag som erbjuder tjänsten om motoroptimering och ser därefter hur de tar sig in i mjukvaran, finjusterar i denna och ställer in en högre effekt på hela bilen. En motoroptimering idag innehåller alltså inga oljiga händer - den sker med hjälp av teknik.

Är en motoroptimering laglig?

Ja, det hela handlar om att nå bilens fulla kapacitet. De flesta bilar är inställda så attd e ligger väl inom gränsvärdena för vad de “klarar av “. En finjustering flyttar, helt enkelt, fram prestandan. En motoroptimering kan erbjudas av tillverkaren av bilen - exempelvis BMW har börjat med detta.

Det finns dock en svårighet som man bör veta om. Trimmar du bilen på detta sätt så måste du anmäla dig för en registreringsbesiktning. För att denna ska godkänna så krävs det att denna motoroptimering är godkänd av tillverkaren. Här kan problem uppstå - även om det är möjligt så är det svårt att få detta godkännande. Det många gör är att man inte anmäler sin motoroptimering då den är i stort sett omöjlig att upptäcka. Använder man lösningar som är certifierade och typgodkända så finns inga problem.

Om man däremot använder andra lösningar så kan det bli problematisk i en fråga om bilen går sönder och Försäkringsbolaget startar en utredning. Se till att välja rätt företag och se till att alltid använda typgodkända lösningar.

Hur en elektriker kan förvandla ditt hem

7 Mar 2018

Drömmen om det smarta huset har nästan alltid varit närvarande hos oss. Den tidiga funktionalismens mästare - Le Corbusier - pekade på att huset skulle vara en maskin att bo i. Med detta menade han att det mesta skulle vara så pass tillrättalagt, anpassat och funktionellt för oss människor - mindre krimskrams och mer funktion. Det har hänt mycket sedan dess.

Den nya tidens utveckling har tagit oss en bra bit på väg mot en överintelligent hus snarare än ett smart sådant - och framtiden har förmodligen ännu mer i sitt sköte. Vi tänkte ge lite prov på detta och visa lite innovationer som är möjliga för dig att använda idag. Viktigt dock innan vi visar detta är att du tänker på att alla typer av installationer ska utföras av en behörig elektriker. Gäller det elektricitet så får du inte sköta den på egen hand; det är förenat med livsfara och det är något som riskerar att bränna ned ditt hus till grunden.

Lyckligtvis så är kostnaden för en elektriker blygsam i förhållande till vad du får - du kan dessutom använda ditt rot-avdrag för att göra det hela ännu billigare då du, genom det, kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden på din deklaration. Taket för rot-avdraget ligger på 50.000 kronor årligen och per person. Det behöver således inte vara så dyrt att leda ditt hus Stockholm in i den ljuva framtiden och själv njuta frukterna av det arbete din elektriker lägger ner. Rot-avdraget gör stor skillnad.

Smarta lösningar för ditt hus i Stockholm

Om vi snabbt visar hur en elektriker kan uppdatera ditt hus rent teknologiskt så är följande punkter lite av ett axplock:

 • Ljuset: Genom att förinställa olika scenarion - exempelvis titta på tv, läsa en bok, äta middag - så kan du hela tiden få det ljus du vill ha för varje ändamål. Du programmerar in ett antal ljuspunkter som ställer in sig efter dina önskemål. Ett avancerat styrsystem som du kommer att ha stor nytta av.
 • Ljudet: Det går idag att ställa in ljud så att flera olika ljud spelas från samma enhet - utan att störa varandra. Dina barn ser på tv i vardagsrummet medan du har på Spotify i köket då du lagar mat; ljudet kommer från samma källa.
 • Markiserna. Dagens markiser kan styras med hjälp av en central knapp. De kan dessutom reglera sig själva utifrån vilket väder det är.
 • Larm via ljus. Kommer en obehörig person in på din tomt i Stockholm så kommer en strålkastare tändas och direkt lysa upp denna. Ett effektivt sätt att hålla tjuven borta.

För att göra allt detta krävs ett centralt styrsystem - ett helautomationspaket - som din elektriker i Stockholm installerar. Det mest populära heter Konnex - KNX - och det är en internationell standard för hur alla enheter ska kommunicera med varandra. Det är dock anpassat för nybyggnationer. Därför skulle förmodligen systemet X-Comfort passa bättre i ditt befintliga hus i Stockholm. Även det är trådlöst och gör det möjligt för dig att - via knappar, fjärrkontroller och mobilen - styra allt från värme, ljud och ljus i ditt hem.

Högteknologi kräver omsorg

23 Feb 2018

Den gamle hockeyspelaren Wayne Gretzky fick en gång frågan om han aldrig blev trött på att hela tiden vara så pass uppassad av fans och media och aldrig få lugn och ro. Hans svar var att det fanns tillfällen då han tröttnade - men att det för det mesta var något som han vant sig vid. Däremot la han till en detalj som vi ska dra paralleller till här. Han sa att det inte fanns någonting värre än att se en 500 dollars kostym bli förstörd av en 2-dollars Bic-penna.

Ivriga fans sträckte alltså fram pennor i syfte att få hand autograf, nuddade hans kostym och där bläcket senare inte gick att få bort vid en tvätt. Förvisso hade nog den gode Wayne råd att köpa nya kostymer allt eftersom - men själva andemeningen är lätt att begripa.

Vår parallell till detta? Ja, vad säg som att vi tänker oss ett vanligt kontor i Stockholm där det finns datorer för flera hundratusen kronor, där det finns avancerade skrivare och dr det även i övrigt finns högteknologiska maskiner som kostar extremt mycket pengar. Ett vanligt kontor alltså.

Men vi tänker oss också en kväll där en städerska gör sitt jobb på detta kontor och av någon anledningen får för sig att varje dator måste rengöras med rengöringsmedel och vatten. Effekten av detta är att datorerna i fråga går sönder och att den billiga kontorsstädning som företaget anlitat i slutändan stått dem ganska dyrt.

Byt kontorsstädning och få bättre resultat

Tyvärr är detta inte gripet ur luften; det finns flera exempel på där kontorsstädning fört med sig skador på utrustning. Det behöver inte handla om vatten; det kan lika gärna handla om att städaren är oförsiktig och välter någonting och - i extrema fall - stjäl värdefulla saker.

Det finns således all anledning att se över vilken typ av kontorsstädning man har tänkt sig att anlita i Stockholm och välja ett säkert företag för denna viktiga del av den dagliga verksamheten. Vi tänkte ge några råd kring hur man hittar en pålitlig partner inom kontorsstädning och där man minskar risken för skada och stölder radikalt. Här kommer dessa råd:

 • Kolla bakgrund: Hur många anställda har företaget, finns det hög- eller låg personalomsättning? Det senare är att föredra. Stannar de anställda en längre tid så är det ett naturligt tecken på trivsel.
 • Vem ska städa?:Samma städare är att föredra vid en kontorsstädning. Dels så ger det ett effektivare jobb för städaren i fråga - han/hon vet hur ni vill ha det och kan planera sitt arbete därefter - och för er så är det en trygghet. Ni kan bygga upp ett förtroende och en trygghet.
 • Referenser: Vilka andra företag anlitar städföretaget? Finns det överhuvudtaget vana av kontorsstädning och finns det tillräckligt hög kompetens? Hör er för om referenser och se till att ringa dessa innan ni sluter ett avtal.

Osäker inför målningen? Använd datorn

15 Feb 2018

Att måla om sitt hem är ett stort steg, särskilt om man tänker sig en färg som skiljer sig väsentligt från den befintliga. Det fel som många gör är att man har en färg som man bestämt sig för - men man denna på en väldigt liten yta. Det vill säga; man hittar ett färgtest från butiken som stämmer hyfsat överens med det man tänkt sig och då man sedan målar denna över väggen så ser man att det hela blir för mycket. En puderrosa färg kan lura ögat rejält om man jämför en mindre målad yta med en större sådan.

Det finns två stycken sätt att lösa den här problematiken. Det första är en beprövad modell där du köper hem de färger du gillar och avsätter en del av väggen där du sedan applicerar de olika nyanserna och jämför dessa mot varandra. Det är en bra sätt - men de innebär en hel del extrajobb. En annan möjlighet är att ha några större plankor som man målar respektive färg på och sedan håller upp mot väggen. Gångbart - men långt ifrån optimalt.

Gratisprogram på nätet ger klara svar

Vårt råd i detta är istället att dra nytta av den teknologi som finns och där du via din dator och speciella målarprogram provmålar det rum som ska ändras. Dessa program erbjuds - ofta gratis - på de större färgproducenternas hemsidor och de fungerar faktiskt väldigt bra. I kombination med att det är möjligt att möblera och prova sig fram så kan man färgsätta rummet även efter hur möblerna kommer att stå.

Då man väl valt en färg som passar så kan man på ett smidigt sätt spara denna, beställa och hämta ut den i sin lokala färghandel. Ett synnerligen effektivt sätt att hitta rätt färgskalor, nyanser och finish till det rum som ska målas om.

Vid målning - ta hjälp av en målare

Tyvärr så är de ännu inte möjligt att låta tekniken måla rummet i fråga; där krävs det fortfarande vanlig handkraft. Det vi skulle rekommendera här är att man tar hjälp av en professionell målare. I många fall så beror nämligen det uppkomna missnöjet kring en vald färg inte på färgen i fråga - det kommer av att arbetet är slarvigt utfört. Det blir en stor skillnad på ett målerijobb utfört av en lekman och en målare och vi skulle därför säga att om ekonomin tillåter så är det senare att föredra. Så dyrt är det heller inte att anlita en målare.

Detta påstående grundar vi på konkurrens och på möjliga avdrag. Det första innebär att du som privatperson i Stockholm kan begära in offerter från extremt många målare och ställa deras prisförslag mot varandra. I mindre städer är inte detta lika gångbart då konkurrensen mellan målare är lägre - du som bor i en större stad som Stockholm har en klar fördel i detta.

Avdrag kan du dock göra oavsett var i Sverige du bor. Rot-avdraget är möjligt att använda för att anlita en målare i Stockholm och det gör att du konkret kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden på din deklaration.

Ett sista råd är även att du sparar kvitton. Det finns en möjlighet att du kan dra av summan - ej med rot-avdraget inkluderat - den dagen du säljer din bostad; detta som en ren förbättringskostnad.

Hur fungerar en bergvärmepump?

18 Oct 2017

Att borra för bergvärme i Stockholm med omnejd blir allt populärare. Bergvärme är en modern och klimatsmart uppvärmningsteknik som dessutom går snabbt att installera. Berggrunden i Stockholmsområdet håller ungefär +6,5ºC året om, vilket gör bergvärmen till en stabil och pålitlig värmekälla. Det är solen som värmer upp berggrunden, och dess isolerande egenskaper gör att värmen håller sig jämnt fördelad över året. Men 6,5ºC låter inte särskilt varmt, hur kan det räcka för att värma upp en medelstor villa året runt? Lösningen finns i den snillrika bergvärmepumpen.

Värmepumpar är konstruerade för att utvinna lagrad solenergi i form av värme och mångdubbla den så att det blir tillräckligt för att värma upp ett hus. Värmepumpar finns förutom för bergvärme även för sjövatten, luft och jord men det är bergvärme som ger den effektivaste och jämnaste utvinningen.

Installation

Innan en bergvärmepump installeras måste man borra ett djup hål ner till berget. Hur djupt man måste borra varierar förstås, men i Stockholm är det vanligt att man får borra mellan 100 och 200  meter. Det går förhållandevis fort att borra ett hål, vanligtvis en dag. Oftast räcker det med ett hål, men har du ett större hus med stor energiåtgång kan det behövas två hål. Det bör då vara åtminstone 20 meter mellan hålen för att inte berget ska kylas ner för mycket. Din installatör gör en besiktning av huset och tomten i god tid innan för att kunna beräkna och optimera bergvärmesystemet efter dina behov. När hålet är borrat installeras värmepumpen i huset, och en så kallad kollektorslinga leds ner i borrhålet. Detta tar också ungefär en dag.

Funktion

Kollektorslingan är fylld med en kollektorvätska, alltså en vätska som ”samlar in” värmen från berggrunden och leder den upp igen till värmepumpen. Vätskan består ofta av ca 30% etanol och resten vatten. Poängen med vätskan är att den inte kan frysa och att den leder värme. När vätskan leds in till värmepumpen igen kommer den till en värmeväxlare. Där kommer den nära en annan sluten slinga som innehåller ett iskallt så kallat köldmedium, ofta bestående av exempelvis kolväte.

När köldmediet kommer i närheten av kollektorvätskan värms det upp något och förångas. I gasform kommer nu köldmediet till en kompressor som pressar ihop gasen och ytterligare höjer dess temperatur.

Nästa steg på färden är ytterligare en värmeväxlare, en så kallad kondensor. Här överförs värmen från det nu varma köldmediet till husets värmesystem, som är vattenbaserat och går till husets radiatorer och varmvattenberedare. När köldmediet så har avgett sin värme leds det genom en expansionsventil som sänker trycket och gör det iskallt igen.

Livslängd

Ett slutet system alltså, men ingen evighetsmaskin. För att kunna driva värmeväxlare och andra delar behövs en liten mängd el. Det är dock inga större behov vi talar om och påverkar inte husets elåtgång nämnvärt.

Vid normal drift håller en bergvärmepump  i ungefär 25 år innan det är dags att byta. Men redan efter ett par år har den betalat sig och reducerat energikostnaderna med upp till 80% jämfört med el eller olja. Man behöver inte heller oroa sig för att värmen i berget ska ta slut, det tillförs ständigt ny värme till området kring borrhålet. Dock brukar värmen i berget stabilisera sig kring ca en grad svalare än innan man borrade hålet.

Att installera bergvärme går fort, installationskostnaden är hög men betalar sig redan efter ett par år.  Kort sagt är bergvärme både det effektivaste och miljövänligaste sättet att värma upp sitt hus. Modernt, var ordet.

Att ha en radio i köket eller badrummet

18 Oct 2017

Är det dags för en köks- eller en badrumsrenovering? När du putsar på de sista detaljerna kan det vara läge att också köpa en radio för att öka känslan i rummet. Vissa som gör en badrumsrenovering idag installerar en lyxig duschkabin med radio. I det här fallet talar vi om dock separata radioapparater och vad man bör tänka på när man ska köpa en. Något som är att ta i beaktning är deras funktioner, till exempel om den har lokalradioval. Sitter du i Danderyd vill du kanske ha lokala nyheter från Stockholm och inte någon annanstans i landet. Mer om detta nedan.

Hur vill du kunna lyssna?

Flertalet modeller på marknaden idag kommer med ett AUX-intag, som gör att du enkelt kan plugga in mobilen och spela musik därifrån. På så vis kan du välja att streama från vilken radiokanal du vill över internet och få ut ljudet i radion. Dock kan en anledning att köpa en radio vara just att slippa detta. Att gå in på mobilen, gå in på radions hemsida, koppla in den och trycka på play är helt enkelt inte lika simpelt som att bara sätta på en radio med förinställda FM-kanaler.

Det finns även en hel del modeller som kan anslutas direkt till det trådlösa nätverket i hemmet. Detta då kanske i kombination med ett AUX-uttag och FM-kanaler. Är du i till exempel Danderyd i din fasta bostad har du säkerligen gott wi-fi. Om det dock är till sommarstugan har man dock kanske inte särskilt mycket nytta av att kunna ansluta den till det trådlösa nätverket.

Funktioner

Olika radioapparater har olika funktioner. Som nämnt ovan kan du till exempel välja att kunna spela musik själv eller lyssna på FM-kanaler. Om du köper radion i samband med en badrumsrenovering kanske det är viktigast att kunna koppla in telefonen och spela en utvald, lugn och stämningsfull spellista medan du badar. I köket kanske det känns roligare att kunna lyssna på nyheter. Men det finns fler funktioner än så att välja mellan. Här tar vi upp några:

 • Bor du i exempelvis Danderyd? Då vill du säkerligen ha nyheter från Stockholm och just Danderyd. Flera radioapparater kommer med funktionen att du får en lista över lokala radiostationer i närheten. Danderyd som kommun är endast ett exempel – det här gäller över hela landet.
 • Väckningsfunktion. Om du köper radion i samband med en badrumsrenovering och ska ha den i badrummet kanske du inte har särskilt mycket nytta av den här funktionen. Om du planerar att ha den i köket, eller i sovrummet, är detta kanske mer användbart.

 

Viktigt att tänka på vid köp av varmvattenberedare

8 Oct 2017

Fler och fler familjer i Sverige har insett att många av de saker de har i huset slukar energi och vill därför byta ut dessa mot energisnålare sådana. En tumregel i detta är att äldre maskiner och hjälpmedel ofta drar mer energi än vad modernare diton gör. Oavsett om vi talar om kyl- och frys eller om en varmvattenberedare så kommer en modernare, mer sofistikerad modell att göra en enorm skillnad sett till kostnaden för energi. Dessutom så gör man ofta miljön en tjänst också.

Vi tänkte titta lite närmare på hur man ska tänka gällande sin varmvattenberedare och ett byta av en sådan. Det kräver nämligen lite förberedelse och vi ska visa hur du kan göra för att få fram en modell som passar bäst i ert hushåll. Detta genom att rada upp några tankar och som ser ut som följer:

 • Hur stor varmvattenberedare behöver ni? Man brukar utgå från att en familj med två vuxna och ett barn gör av med ungefär 400 liter vatten per dygn. En familj med ytterligare ett barn gör av med mellan 500-500 liter medan en familj som har ytterligare någon/några medlemmar gör av med mellan 650-999 liter per dygn. Ni måste alltså välja en varmvattenberedare som passar era behov.
 • Hur ser ert vatten ut? Hur er varmvattenberedare – själva behållaren – ska se ut är något som påverkas av vilket typ av vatten ni har. En enkel undersökning (något som företag inom VVS brukar kunna göra) kan ge er väldigt bra svar kring hur kolsyrehalten är, hur salthalten ser ut, hur mycket kalk som finns samt hur hårt vattnet är. Samtliga dessa komponenter ger er ett svar kring om ni ska välja en varmvattenberedare vars behållare är gjord av ett rostfritt material eller i exempelvis emalj.
 • Märke och pris. Då det kommer till själva köpet av en varmvattenberedare så är rådet att du håller dig till ett mer etablerat märke och betalar lite mer pengar för ett sådant. Varför? Jo, för att de generellt har högst kvalitet – men framförallt för att de brukar erbjuda längst garanti (där även service brukar ingå).
 • Installationen: Du måste anlita en behörig installatör och får inte installera din varmvattenberedare på egen hand. I många fall ingår installation vid köpet så det kan vara en detalj att eftersöka. Annars – och oavsett – så kan du använda ditt rot-avdrag för arbetskostnaden och dra av 30% av den totala kostnaden för installationen i fråga.

Laser – användbart till mycket

3 Oct 2017

Laser är en teknik som skapar koncentrerade, monokroma ljusstrålar i en specifik riktning. Laser är en förkortning för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, vilket betyder ungefärLjusförstärkning genom stimulerad emission av strålning". Det finns två huvudtyper av lasrar, kontinuerliga och pulsade, varav den första sänder en obruten, kontinuerlig stråle, och den andra avger en ljuspuls som kan vara mycket snabb. Det finns många typer av lasrar som i sig har många användningsområden. Det används i många hemkonsumentprodukter, såsom DVD-spelare och laserskrivare. Det används också medicinskt inom rehabilitering och vid exempelvis tatueringsborttagning. Det används vid olika typer av mätning både inom forskning och konstruktion.

Specifik våglängd

Att laserljus är monokromt innebär att det bara innehåller en specifik våglängd av ljus, till skillnad från en vanlig lampa med vitt ljus som sänder på flera olika våglängder samtidigt. Laserstrålen skapas genom att en ljuskälla förstärks genom ett aktivt medium, till exempel en gas eller en kristall. Med hjälp av speglar koncentreras strålen sedan i en speciell riktning. En laser kan vara stor som ett rum eller liten som ett knappnålshuvud.

Säkerhetsklasser

Lasrar delas in i fyra olika klasser beroende på hur farliga de är för ögat och huden. En laser i klass 1 är helt ofarlig medan en i klass 4 skadar ögat och huden och dessutom är mycket brandfarlig. Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att alla lasrar som säljs i Sverige ska vara märkta med klass och varningssymboler. De har även infört förbud mot vissa typer av laserpekare som sålts som leksaker, men där folk tagit skada av ljusstrålarna. Vill du använda laser vid en konsert eller på ett dansgolv på en nattklubb måste du ha tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Bra till mycket

Lasrar tillverkas för en mängd olika användningsområden, för till exempel tatueringsborttagning tillverkas speciella maskiner som använder sig av nd:Yag-laser, en av de vanligaste laserformerna som förutom tatueringsborttagning även används till bl a cancerbehandling och tandkirurgi och inom militären. Som synes kan en viss typ av laser ha flera olika kvaliteter som eftersöks vid olika verksamheter. Nya typer av lasrar uppfinns ständigt och får nya användningsområden.

Framtiden?

Den typ av lasergevär och -pistoler som syns i  science fiction-filmer är än så länge dock en fantasi. Den existerar en typ av laserpistol, men det är ett mätinstrument som bl a polisen använder vid hastighetsmätning av fordon. Forskning på strålvapen pågår dock och kanske blir verklighet en dag. Då kan vi antagligen också räkna med att strålskyddsmyndigheten får införa några fler säkerhetsklasser och varningstexter.

Robotdammsugaren – plus och minus

28 Sep 2017

Vill du veta mer om robotdammsugare? Du kanske till och med funderar på att införskaffa en till din lägenhet i Stockholm?

Det finns ett flertal fördelar – men också några nackdelar – med denna nymodighet bland städmaskiner. Här ger vi dig kollen inför din storstädning i Stockholm – robotdammsugarens plus och minus.

Första frågan av intresse är förstås hur bra städat det blir när man tar hjälp av en robot. Här är det tre faktorer som påverkar mest: sugförmågan, dammsugarens utformning och om det kommer med borstar och filter. Vi råder alla att satsa på en dammsugare med hög sugförmåga, även om de kan vara aningen ljudliga. Det uppvägs av den starka uppsugningsförmågan.

Runda modeller är vanligast

Vad gäller utformningen så är de runda dammsugarna vanligast, men på senare år har det blivit allt vanligare med fyrkantiga varianter. Fördelen med de kantiga är att de är bättre på hörn, där en rund robot av naturliga skäl har svårt att ta sig fram. Tillverkare av runda robotar kompenserar ofta detta med att ge dammsugaren lite längre borstar.

Vill du ha det där lilla extra när du köper en robotdammsugare så kan det vara värt att köpa en variant som är försedd med en liten mopp längst fram. Den kommer fram och avslutar städningen när borstarna. Helt klart värt priset om man vill ha städning med toppkvalitet.

Några andra saker som är värda att tänka på när det handlar om robotdammsugare:

 • Spar tid. Programmera in den att köra när du är på jobbet så har du en ren bostad när du kommer hem.
 • Tänk igenom hur väl städat du vill ha. Vill du ha ett skinande och glänsande rent hem så kanske du bä satsa på en dyrare variant.
 • Ska du köra den när du själv är hemma så bör du kolla upp ljudnivån. Just ljudet kan vara en nackdel med dessa maskiner, särskilt för personer med låg toleranströskel.

Vem passar en robotdammsugare bäst för? Självklart kan man använda detta tekniska lilla underverk i de flesta hem, men i vissa situationer kan den närmast bli livsnödvändig.

Detta gäller inte minst personer med skör hälsa som inte har orken att släpa runt en gammaldags dammsugare. För en stressad småbarnsfamilj kan e robot också vara en räddare i nöden mitt i livspusslet.

Kan ha svårt att hitta rätt

Några nackdelar med robotdammsugare finns förstås också. Ibland kan de ha svårt att hitta rätt i lägenheter med oregelbunden och ändrad inredning och de kan ibland stå och hacka på samma plats. Laddningen av batterier kan också vara en olägenhet, idag kommer dock de flesta modeller med en smidig laddningsstation. Och så har vi det där med ljudnivån, men det finns idag allt fler tysta modeller. Elförbrukningen är ofta också relativt hög, men även här sker det en snabb utveckling.

Summa summarum: är man beredd att satsa en slant så kan det vara värt att satsa på en robotdammsugare. Vi rekommenderar en lite dyrare variant, hållbarheten kommer att göra att det lönar sig i längden. Storstädningen kommer att bli en mycket enklare historia. 

Gör företaget mer produktivt med teknik

19 Aug 2017

Många företag har idag redan anammat modern teknik i hög grad. Det kan till exempel handla om att genomföra videokonferenser eller använda sig av sociala medier. Fördelarna med att använda sig av teknik är inte bara att företaget jobbar snabbare och mer effektivt, utan även att dyra kostnader kan utebli. Ett exempel på det är de dyra flygbiljetter som möten kräver, men som istället kanske kan utföras i form av en videokonferens.

Praktiska förutsättningar för god information

Om ert företag har en särskild programvara som krävs för att ni ska kunna kommunicera ordentligt bör programvaran stabil. Likaså är det bra att se till att företagets internet är snabbt och inte går ner ofta. Det här kan låta självklart för företag som är i IT-branschen, men klart är att det finns många aktörer som idag brister i detta.

Effektivisera möten

Möten tar upp en stor del av de anställdas tid. Att se till att företagens möten är effektiva och att ingen tid spills kan vara en viktig nyckel i att göra företaget mer effektivt i sitt arbete. Om ni har möte med partners eller kunder utomlands, kan det vara läge att föreslå att ta samtalet över en videokonferens istället.

Videokonferens

En videokonferens kommer med flertalet fördelar för alla parter. Framförallt spar det en hel del tid åt alla anställda som annars är arbetar för att ett dylikt möte ska ske fysiskt. En videokonferens går snabbt att sätta upp och kräver endast rätt utrustning för att kunna utföras ordentligt.

Andra argument för att ha videokonferenser istället för möten på plats är att det sparar pengar åt företaget, samtidigt som miljön skonas. De dyra och långa affärsresorna görs ofta med flyg, vilket både är relativt kostsamt samtidigt som det inte är särskilt vänligt mot planeten. Läs mer om teknik för videokonferens här.

Teambuilding

Många hävdar att teambuilding hjälper till att öka produktiviteten på företaget. Det gör att personalen kommer varandra närmare och att samarbetet på så vis flyter på bättre. Exempel på aktiviteter är till exempel att resa utomlands eller tillsammans testa på någon upplevelse nära kontoret. Förutom att förbättra samarbetet mellan personalen, kan det också göra att de anställda helt enkelt trivs bättre på företaget. Anställda som trivs bättre på sitt företag kommer också sannolikt att göra ett bättre jobb.

Att i allmänhet satsa på att göra de anställda mer nöjda med sin anställning kan göra att produktiviteten förbättras. Det här kan bland annat innebära att se till att ni har en trivsam arbetsmiljö och att inventarierna är moderna och fungerar som det ska.

← Äldre inlägg