Teknikkonsument

Teknikkonsument är sajten för dig som är lite teknikgalen och kan sitta i timmar för att klura ut nåt. Främst när det gäller datateknik. Troligen utgår du som teknikkonsument ifrån att allt ska gå att lösa och att allt du behöver kan hittas på internet. Ordet teknik kommer från grekiska téchnē som betyder ”konst”, ”skicklighet” eller ”hantverk” och syftar på metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning för att öka levnadsstandarden. För en teknikkonsument handlar det oftast om att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter som underlättar i livet.

Vad är teknik?

Det finns många olika definitioner av ”teknik”. M. McLuhan menar att teknik är evolutionärt framväxta funktioner hos människan, både materiella och kommunikationsmässiga. Hornborg definierar teknik som en strävan att övervinna begränsningar i tid och rum, vilket alltså även kan appliceras på andra arter och på maskiner.

Blogg

Här i vår blogg kommer du att kunna läsa inlägg som handlar om allt som har med teknik att göra. Här vi tar vi ett bredare grepp på teknikbegreppet och skriver om allt från serverdrift till varför företag i olika branschen kan ha nytta av att anlita en SEO byrå

Sida 3

Gör företaget mer produktivt med teknik

19 aug 2017

Många företag har idag redan anammat modern teknik i hög grad. Det kan till exempel handla om att genomföra videokonferenser eller använda sig av sociala medier. Fördelarna med att använda sig av teknik är inte bara att företaget jobbar snabbare och mer effektivt, utan även att dyra kostnader kan utebli. Ett exempel på det är de dyra flygbiljetter som möten kräver, men som istället kanske kan utföras i form av en videokonferens.

Praktiska förutsättningar för god information

Om ert företag har en särskild programvara som krävs för att ni ska kunna kommunicera ordentligt bör programvaran stabil. Likaså är det bra att se till att företagets internet är snabbt och inte går ner ofta. Det här kan låta självklart för företag som är i IT-branschen, men klart är att det finns många aktörer som idag brister i detta.

Effektivisera möten

Möten tar upp en stor del av de anställdas tid. Att se till att företagens möten är effektiva och att ingen tid spills kan vara en viktig nyckel i att göra företaget mer effektivt i sitt arbete. Om ni har möte med partners eller kunder utomlands, kan det vara läge att föreslå att ta samtalet över en videokonferens istället.

Videokonferens

En videokonferens kommer med flertalet fördelar för alla parter. Framförallt spar det en hel del tid åt alla anställda som annars är arbetar för att ett dylikt möte ska ske fysiskt. En videokonferens går snabbt att sätta upp och kräver endast rätt utrustning för att kunna utföras ordentligt.

Andra argument för att ha videokonferenser istället för möten på plats är att det sparar pengar åt företaget, samtidigt som miljön skonas. De dyra och långa affärsresorna görs ofta med flyg, vilket både är relativt kostsamt samtidigt som det inte är särskilt vänligt mot planeten. Läs mer om teknik för videokonferens här.

Teambuilding

Många hävdar att teambuilding hjälper till att öka produktiviteten på företaget. Det gör att personalen kommer varandra närmare och att samarbetet på så vis flyter på bättre. Exempel på aktiviteter är till exempel att resa utomlands eller tillsammans testa på någon upplevelse nära kontoret. Förutom att förbättra samarbetet mellan personalen, kan det också göra att de anställda helt enkelt trivs bättre på företaget. Anställda som trivs bättre på sitt företag kommer också sannolikt att göra ett bättre jobb.

Att i allmänhet satsa på att göra de anställda mer nöjda med sin anställning kan göra att produktiviteten förbättras. Det här kan bland annat innebära att se till att ni har en trivsam arbetsmiljö och att inventarierna är moderna och fungerar som det ska.

Landningssida - det nya sättet att sökmotoroptimera

19 jun 2017

Traditionell sökmotoroptimering innebär att man arbetar med en befintlig hemsida och ser till att den rankar bättre, i till exempel Google (men kan även vara i Yahoo eller Bing). Vilka ord man vill att hemsidan ska ranka på beror vilken verksamhet det aktuella företaget erbjuder (självklart kan man även optimera personliga hemsidor, men här fokuserar av på kommersiell verksamhet i första hand).

Ett problem många företag har är att man erbjuder ”för många” tjänster. Problemet är då ur optimeringssynpunkt – det kan helt enkelt vara svårt att optimera en hemsida för flera olika sökord. Det kostar både tid och pengar och det kan vara en ganska komplicerad process.

Smartare optimering med en landningssida

Ett alternativ till detta är att skaffa en så kallad landningssida. En landningssida är en specialbyggd hemsida som fokuserar helt på ett enskilt sökbegrepp; en enskild del av verksamheten.

Det kan till exempel röra sig om en byggfirma i Malmö som vill synas på begreppet badrumsrenovering då man anser att företaget inte riktigt levt upp till sin potential på det området. Man har mycket att erbjuda men når inte fram till kunderna via de tradintionella kanalerna. Eftersom man är lokaliserade i Malmö vill man enbart ha kunder från det området och väljer därför sökbegreppet ”badrumsrenovering Malmö”.

Man anlitar då en SEO-firma och ber dem bygga en landningssida som handlar om just badrumsrenovering i Malmö. Landningssida är i princip en förenklad version av företagets officiella hemsida – man har med sina logga, kontaktuppgifter och texter som ingående beskriver företagets verksamhet (hur personlig man gör landningssidan är upp till företaget som beställer den).

Men: landningssidan fokuserar alltså på ett enskilt arbetsområde, i detta fall badrumsrenovering i Malmö. Det är det som är det fina i kråksången.

URL, titel och allt annat anpassas efter sökbegreppet

Rent tekniskt så börjar man med att hitta en passade adress (URL) för hemsidan, och såväl badrumsrenovering och Malmö bör finnas med där. Sedan ser man till att sökbegreppet ”badrumsrenovering Malmö” finns med i alla nyckelelement för optimering på landningssidan. Vi ska inte gå in alltför detaljerat på den biten men det rör sig om titeln på sidan och de olika rubrikerna (H1, H2 och så vidare).  Givetvis finns även sökbegreppet med naturligt i de texter man skriver på sidan.

Kort och gott, landningssidan skräddarsys för att ranka på ”badrumsrenovering Malmö” i Google och andra sökmotorer.

Fördelar med en landningssida

Förutom att landningssidor är effektiva ur optimeringssynpunkt så är de även bra när det gäller konvertering – det vill säga, de ger kunder.

Som redan nämnts byggs dessa sidor runt ett visst sökbegrepp och det ger trygghet och trovärdighet för besökarna. Om vi fortsätter med exemplet med badrumsrenovering i Malmö så kommer den person som gör en sökning på det begreppet och klickar sig vidare till den aktuella landningssidan utan tvekan känna att han eller hon hamnat helt rätt.

Man känner direkt att man hamnat hos ett företag som är experter på badrumsrenovering som finns i Malmö. När man får klar och tydlig information från en pålitlig aktör inom branschen är steget till ett köp eller en begäran om att få en offertförfrågan inte långt.

De här flygplanstyperna används – och har använts – i det svenska försvaret

29 maj 2017

Det svenska försvaret jobbar med många olika typer av flygplan. Till exempel används attackflygplan, plan för flygfrakt och jaktflygplan. I vissa fall kan ett enskilt plan användas i flera syften, så som JAS 39 Gripen, som används både som attack- och jaktflygplan.

Vissa av planen nedan används fortfarande, medan andra är utgångna sen kortare eller längre tid tillbaka. Är du bekant med alla flygplan som det berättas om nedan?

JAS 39 Gripen

Gripen är kanske det mest kända stridsflygplanet i det svenska försvaret. Beslutet om ett nytt stridsflygplan togs redan 1982 av dåvarande försvarsminister Gustafsson, i samband med Försvarsbeslutet.

Från början var det tänkt att Gripen endast skulle vara försedd med en plats. Normalt finns två platser för att möjliggöra inskolning för nya piloter. I fallet med Gripen skulle dock inskolning ha skett uteslutande genom simulator, men planet har dock varit föremål för stora satsningar vad gäller export. För att kunna exportera planet visade det sig vara nödvändigt att även ha en skolversion (två-sitsig) klar. För detta ändamål tillverkades JAS 39B. Sedan finns även JAS 29C och D, som kan tankas i luften.

Lockhead C-130 Hercules

Hercules är ett av de större planen för transport och flygfrakt som försvaret använder sig av. Planet klarar av flygfrakt med en vikt på 19,9 ton – att jämföra med JAS 39 Gripen, som har en lastförmåga på 3 600 kilo eller 5 300 kilo, beroende på version.

Sedan finns det givetvis fler skillnader mellan de olika planen. De används ju i två olika syften, där Hercules främst används för transport och flygfrakt, medan JAS 39 Gripen används för attack eller jakt 

Hercules har dock även använts i andra syften. I Vietnamkriget användes planet just främst för transport av personer samt flygfrakt, men i konflikten mellan Indien och Pakistan 1965 till exempel, användes istället modifierade Hercules-plan som bombplan.

Hercules kom till Sverige under 1960-talet, när ett ökat behov av flygfrakt och transport noterades hos det svenska försvaret. Till en början hyrdes ett kanadensiskt plan in, men fick senare lämna plats åt Hercules, som blev den första att användas i tjänst i Europa.

JA 37 Viggen

JA 37 Viggen kan sägas vara föregångaren till JAS 39 Gripen. Medan det idag är just JAS 39 Gripen som används i huvudsak, var Viggen i tjänst mellan 1972 och 2007. Skillnaderna mellan de båda planen är många, och ibland till föregångaren Viggens fördel.

Till exempel klarar Viggen av en maximal flyghöjd på 18 000 meter, medan Gripen inte bör flyga högre än 16 500 meter. Dock har den inte lika lång räckvidd med full tank, och inte heller lika lång transporträckvidd. De fördelar som Viggen hade gentemot Jas har sannolikt inte särskilt stor betydelse. Istället har man lagt mer krut på de funktioner som faktiskt behövs vid attack, spaning eller i andra syften.

IBC tank – frågor och svar

20 apr 2017

En IBC tank kommer väl till hands när farliga ämnen ska fraktas. Det passar även utmärkt för olika former av bulklast och vätskor. Den som är i färd med att införskaffa en IBC tank kan nog ha en hel del funderingar. I den här texten vill vi svara på så många som möjligt av dem.

Vad fraktar man i en IBC tank?

Som nämnt i ovan handlar det ofta om vätskor, bulklast eller ämnen som kan anses vara svåra att transportera (till exempel på grund av att det är skadliga eller farliga ämnen som fraktas). 

Exempel på bulklast:

 

 • Malm
 • Spannmål
 • Kalk
 • Stenkol
 • Salt
 • Råolja

Bulklast kan definieras som last som transporteras utan förpackning, emballage eller godsvagnar.

Vad kostar en IBC tank?

Priserna för en IBC tank kan naturligtvis skilja sig åt lite grann. Den största avgörande faktorn för priset är troligtvis volymen. Till exempel kan en IBC tank med 1 000 liters kapacitet kosta runt 5 000 kronor, medan en med kapacitet på 600 liter kan kosta upp till 1 500 kronor mindre. Dessa priser är endast generella och skiljer sig åt från återförsäljare till återförsäljare.

En annan faktor som styr priset är containern. Är det en standardcontainer ligger priset vanligtvis lite lägre. Är det istället en container som är anpassad för farligt gods, kan priset vara något högre. Det är också just för att frakta farligt gods som många använder sig av en IBC tank.

En annan faktor som styr priset är vilken typ av pall det är. En IBC tank brukar nämligen säljas tillsammans med någon form av pall. Är det en träpall kan priset sjunka något. Är det en plastpall kan priset istället vara lite högre. Skillnaderna är dock marginella.

Vilka tillbehör bör man ha?

En rad olika tillbehör finns som kan göra det enklare att hantera en IBC tank. Exempel på detta är:

 • IBC-nyckel (förslagsvis i plåt eller rostfritt)
 • IBC-tratt. Lock på dessa är bra att ha.
 • Kran
 • Lagerbock för att få upp behållarna i höjd.
 • Slangar
 • Utloppsförlängare
 • Låsanordning

Flera av dessa brukar ingå vid ett köp av IBC-tank. Dock kan vissa delar gå sönder och därmed behöva köpas igen vid något tillfälle.

Hur ser en IBC tank ut?

Formen på en IBC tank brukar vara mer eller mindre kubisk. De kan dock skilja sig åt en del i storlek, framförallt vad gäller höjden. Just eftersom de ofta används för att transportera farligt gods ställs en hel del krav på utformningen av dem. Det kan bland annat handla om volymen, materialet och hållbarheten. 

Vad är en farmartank?

En farmartank är precis detsamma som en IBC tank. Framförallt inom jordbruk och sjöfartsnäring kallas den dock för just farmartank.

Läs mer här: http://www.ibctank.se/.

Outsourca er serverdrift och tjäna pengar

6 apr 2017

För ett företag så är det i dagsläget en absolut nödvändighet att finnas på internet och där man har en sida där kunderna kan se vad man erbjuder, köpa de tjänster och produkter man erbjuder och kan läsa på om vilka priser man säljer dessa för. Kort sagt; vi använder internet till allting idag och där måste man som företagare också finnas tillgänglig. Det som krävs för allt detta är en så kallad server och det huvudsakliga i detta är att denna sköts korrekt. Det vill säga, driver man ett företag inom handel på internet – eller något annat – så är det förödande om servern lägger ner och där man i och med detta tappar viktiga kunder. Likväl kan man se att en server hela tiden måste underhållas och att det inte ska finnas någon risk för angrepp från utomstående.

Är då serverdrift något som man kan sköta på egen hand som företagare? Nej, i de flesta fall så måste man anlita en extern partner för sin serverdrift och detta av den enkla anledningen att det krävs enorm kunskap, enorm kapacitet och – framförallt – mycket övervakning. Det vill säga, serverdrift handlar om att någon person dygnet runt ska finnas tillgänglig för att övervaka och korrigera de eventuella problem som kan dyka upp och det här är något som gemene man och en vanlig företagare inte klarar av.

Det är av den anledningen som man alltid tjänas på att kontakta en extern partner för sin serverdrift och som genomför regelbundna säkerhetsuppdateringar, som installerar brandväggar, som underhåller, som ordna med virusprogram och som gör allt detta då varje liten störning och varje lite stopp kan komma att kosta extremt mycket pengar. Hur ska man då välja en partner för sin serverdrift?

Välj rätt partner för serverdrift

Jo, dels så ska man se till att företaget klarar av allt det vi ovan nämnde och här kan man med lätthet använda sig av referenser för att ta reda på detta. Ser du att ett företag sköter serverdrift åt flertalet företag som driver en liknande verksamhet som din egen och att dessa är nöjda med sitt val – ja, då har du där en väldigt bra parameter att luta dig mot.

Vidare så tycker vi att serverdrift ska handla mycket om tillgänglighet och däri ligger ordet övervakning som vi nämnde ovan. Det vill säga – sker en störning som påverkar din verksamhet så ska ett larm gå direkt och företaget du anlitat för din serverdrift ska per omgående kunna korrigera det uppkomna problemet innan det kostar dig pengar.

Kort och gott; du betalar för din serverdrift och därför ska också problem kunna lösas direkt av den partner du anlitar.

Inköp av skrivare

4 apr 2017

Att köpa en ny skrivare kan vara komplicerat. Det är många aspekter som kan spela in.

Att köpa skrivare till hemmet

En viktig aspekt när du köper en skrivare att ha hemma är att fundera på vad du ska skriva ut. Ska du skriva ut fina foton så kan det vara bra att ha en riktigt bra skrivare, men ska du bara skriva ut vanliga textdokument ställer det inte lika höga krav. Kvalitén på olika skrivare kan självklart variera och det beror alltså på vad du ska skriva ut som avgör vilken kvalité din skrivare bör ha.

Det finns massor med olika tillverkare och märken på skrivare, allt från budgetskrivare från cirka 500 kr upp till några eller flera tusenlappar. Så innan du bestämmer dig är det bra att fundera på vad du ska skriva ut, men även vilka andra funktioner du vill ha. Vissa skrivare har enbart funktionen att de skriver ut, men de finns även flerfunktionella. De som har fler funktioner kan ha både kopieringsfunktion och inskanningsfunktion.

Det finns både trådlösa skrivare och även de skrivare som man kopplar ihop med datorn med sladd. Vilken som passar dig bäst avgör du bäst själv. Den som är kopplad direkt till datorn bör därför stå nära datorn och fungerar smidigast om du använder en stationär dator. Har du en laptop är en trådlös skrivare mest lämpligt.

Det som du alltså ska ha i åtanke som privatperson när du köper skrivare till hemmet:

 • Vad ska du skriva ut?
 • Funktioner?
 • Trådlös eller med sladd?
 • Budget

När du ska köpa skrivare till kontoret

När det kommer till skrivare på kontor så finns det också en hel del att tänka på. Bland annat så är det värt att kolla om ni ska leasa en eller flera skrivare, men även här viktigt att fundera på vad ni faktiskt skriver ut och hur mycket. På vissa kontor så skrivs det ut väldigt mycket dokument och då är det viktigt att ha en skrivare som klarar av högt tryck och som inte behöver påfyllning av bläck eller toner stup i kvarten.

En annan aspekt att väga in är om ni bara vill skriva ut A4 eller även ha andra storlekar på utskrifterna. En reklambyrå som sysslar med print kan behöva skriva ut A3 och A2-storlekar och då fungerar inte en vanlig standard A4-skrivare. Vissa företag kanske inte sysslar med print i samma utsträckning som en reklambyrå, men vill ändå kunna skriva ut större utskrifter vid behov. En annan del är också om ni behöver en skrivare som det går att skriva ut i färg eller inte. Om ni endast skriver ut dokument och avtal så räcker det gott och väl med endast svartvita utskrifter.

Så det som ni bör ha i åtanke är när ni köper skrivare till kontorer:

 • Hur mycket skriver ni ut?
 • Behövs färg eller räcker det med svartvita utskrifter?
 • Storlek på utskrifter?

Vad är Coolsculpting?

18 mar 2017

Coolsculpting är namnet på en förhållandevis ny metod som används för att reducera fett genom kyla. Kliniker lockar med coolsculpting som ett alternativ till kirurgisk fettsugning eller traditionell bantning. Istället för kirurgi eller svåra dieter sägs behandlingen ta bort fettceller med hjälp av enbart kall temperatur. Enligt de kliniker som utför metoden så är resultatet permanent och inget hindrar den som nyligen blivit behandlat att leva och arbeta precis som vanligt efter besöket hos kliniken.

Studier pekar på att fettceller har en förhöjd grad av känslighet mot kyla i jämförelse med andra celler. Genom att kyla ner oönskade fettceller, menar experter, att dessa kan reduceras genom att fettcellerna dör. Denna typ av celldöd kallas apoptos. Andra celler, så som i vävnader, muskler, nerver och hud påverkas dock inte alls av processen av kylning, menar personalen på de kliniker som specialiserat sig på området.

Behandlingen sägs vara helt och hållet smärtfri, även om vissa som blivit behandlade rapporterat om en viss rodnad i huden som kan uppstå. Denna rodnad är dock bara tillfällig och försvinner vanligtvis helt efter några veckor. Helt andra biverkningar kan uppstå vid kirurgi och narkos, som annars fettsugning oftast behöver.

Experter inom coolsculpting får ofta frågan om när den som behandlas kan börja se ett synligt resultat av sin investering av fettreduceringsmetoden. Svaret är att man brukar kunna ana de första tecknen på att behandlingen lyckas framgångsrikt redan efter två till tre veckor. Experter menar dock att det är först efter flera månader som man ser det slutgiltiga resultatet.

Inledningsvis får den person som önskar coolsculpting själv konsultera en behandlare, för att göra upp en individuell plan för personens önskemål och för bäst chanser att lyckas. Det som sker under behandlingen är att en särskild apparat delvis suger in huden i ett särskilt munstycke, där sedan området fryser ner fettcellerna till någonstans runt minus åtta grader. De behandlare som utför metoden är många gånger meriterade på skönhetssalonger, men har inte alltid någon medicinsk bakgrund. Läkare påstår att detta kan komma att bli något för socialstyrelsen att granska i framtiden.

Hur väl behandlingen fungerar på olika personer varierar. Alla kroppar är individuella och kommer med olika förutsättningar. Undrar man var fettet tar vägen efter att det fryst, dött och lämnat sin ursprungliga plats på kroppen, så är svaret att kroppen transporterar bort dessa döda celler på helt naturlig väg. En kritisk undersökning har presenterat att det frusna fettet kan komma att stanna kvar i kroppen, men omlagras i andra fettceller, vilket kan vara ett oroande resultat.

Den som genomför coolsculpting kan förhoppningsvis med önskat resultat se smalare ut. Läkare påminner dock om att skönhetsmetoden inte botar fetma och stora delar av den problematik som fetma kan innebära och medföra.

Vågar fyller en stor funktion i våra liv

28 feb 2017

Det finns några saker som spelar en väsentlig roll i våra liv, men som vi sällan tänker på. Säger man vågar – ja, då är det troligt att mottagaren rycker på axlarna och tänker sig en platt skiva som på en display visar hur mycket vederbörande person väger. Naturligtvis så är detta också något som faller in under kategorin vågar – i synnerhet i dessa tider av ständig vikthets – men man ska även vara medveten om att vågar jobbar lite i det tysta också. För; hur kan man veta hur maxlasten på den långtradare som åker förbi dig på motorvägen har? Hur kan du veta att den medicin du dagligen tar innehåller exakt rätt mängd av verksamma substanser och hur du veta att du får den mängd skinka du betalat för i matbutiken? Jo, genom vågar och här tänkte vi lite snabbt rada upp några av de typer som finns: 

* Balkvågar. En våg som främst används inom lagerhanering och där man ser till att exempelvis en gaffeltruck inte ställs inför en för tung vikt (med svåra olyckor som följd)

* Bilvågar. Väger, som namnet antyder, personbilar i första hand. Men, även andra typer av fordon vägs med bilvågar. Den här typen är viktigt sett till hur stor vikt du får köra i förhållande till ditt körkort. Kort sagt; hur mycket kan du packa i din bil? Väg innan exempelvis flytten för att undvika repressalier från ordningsmakten enbart för att du packat för tungt. 

* Räknevågar: vikt å ena sidan – men ibland kan det vara viktigt att veta vad det- och i vilken mängd – saker och ting väger också. Har du en räknevåg så kan du hälla ut en burk skruvar och därefter få svart på vitt kring hur många skruvar det egentligen låg i burken. 

* Precisionsvågar: Dessa vågar används ofta inom vetenskapens värld och med syfte primärt då det kommer till forskning och framställning av olika kemikalier(som exempel). En precisionsvåg  ger exakt resultat inom områden där det verkligen behövs och drä varje milligram räknas och har betydelse. 

* Personvågar: dessa vågar är förmodligen de som du kommer att komma i kontakt med och därför så tänkte vi titta lite närmare på vad du aktivt ska titta efter då du står inför att köpa en sådan: 

* Utseende och storlek: Tänk på att du kanske vill stoppa undan vågen då du vägt exempelvis mjölmängd vid bakning. Tänk även på att exempelvis en touchdisplay sällan ser speciellt inbjudande ut om du har kladdiga fingrar (som man ofta får i samband med bakning). Där kanske vågar med knappar är ett bättre – om än mindre designmässigt tilltalande – alternativ?

* Tareingsfunktion? Med denna funktion kan du nollställa – och spara – en vikt; konkret så kan du väga ett halvt kilo mjöl i en bunke, nollställa, fylla på med smör, nollställa, fylla på med jäst och så vidare – tareringsfunktionen har under tiden sparat samtliga ingrediensers vikt och du kan således få en bättre översikt kring hur stora mängder du lagt i din bunke. 

Mer läsning om vågar: http://www.vågar.se/.

Vad är egentligen PVC-fönster?

17 feb 2017

Namnet kommer ifrån materialet PVC som utgör det huvuddelen av fönsterkarmen och ramen. PVC-fönster fungerar som ett substitut för träfönster, och har därför varit mycket populärt på platser där det inte finns så mycket skog. Även nu i Sverige, som är ett väldigt skogstätt land, börjar dock PVC fönster att växa mer och mer i popularitet.

Anledningen till det här är bland annat att de i princip är underhållsfria till skillnad från träfönster som kan kräva en hel del jobb. På längre sikt innebär PVC-fönster en lönsam investering – både ekonomiskt och tidsmässigt.

Materialet

Själva materialet är en typ av plast som uppfanns i det tidiga 1900-talet. PVC är en så kallad förening av klor och geten som tillverkarna lätt kan justera hård/mjukheten och egenskaperna hos. Materialet används ofta på sjukhus och i dess utrustning och hittas även ofta i leksaker. Störst framgångar har materialet dock kanske fått i byggindustrin, förmodligen som en konsekvens av dess många  användningsområden. Bland annat kan den användas i isolering, till avlopp-och ventilationsrör, dörrar, staket och så just fönsterkarmar.

En väsentlig skillnad mellan PVC och trä som material är att trä kan underhållas. PVC behöver dock helt och hållet bytas ut när det börjar bli gammalt.

Fönstrets historia

Även om materialet uppfanns i början av 1900-talet, började de första fönsterna med PVC integrerat att tillverkas först i mitten av seklet. Fönsterna började tillverkas av ett tyskt företag, och de blev snabbt populära i platser där tillgången till skog och trä var mer eller mindre begränsad.

Dess popularitet växte oerhört snabbt på många ställen i världen, men i Sverige dröjde utvecklingen. Detta förmodligen på grund av att det i Sverige finns en starkt förankrad tradition av att bygga fönsterkarmarna av trä. Förutom det faktumet kan man också konstatera att Sverige är ett land som är väldigt rikt på just skog.

Risker med PVC

Eftersom PVC är ett plastmaterial tillverkat utav klor och geten, släpper det precis som andra plastmaterial ut giftig rök om den antänds. Det här faktumet har länge varit ett argument mot PVC-fönster - ett argument som senare dock skulle komma att bestridas av vetenskapen.

Vid Lunds tekniska högskola genomfördes nämligen en studie som bevisade att röken från inredningen i en husbrand gav ifrån sig mycket farligare rök vid antändning än vad PVC gjorde. Slutsatsen som drogs av studien var att röken från PVC i princip kunde bortses från i det fall en husbrand uppstår. Ingen väsentlig skillnad i brandsäkerhet kunde noteras.

Så tillverkas moderna hudvårdsprodukter

6 feb 2017

Det finns i dag flera parallella utvecklingar inom kosmetikabranschen. En rolig nyhet är att fler och fler nu tillverkar sina egna hudvårdsprodukter och sitt eget smink med helt naturliga ingredienser. Det finns en rad olika kurser att gå och en hel del produkter att beställa över nätet. Den största trenden går alltså ut på att göra så naturligt smink som möjligt utan syntetiska ingredienser.

De som gör sin egen make up jämför det ofta med bakning och liknelsen är inte alls dum. Det handlar i grund och botten om att blanda ihop olika ingredienser beroende på vilken produkt man är ute efter att skapa.

Ekologisk kosmetika har blivit mycket mer uppmärksammat under senare år. Men många som ska göra sitt eget smink blir först frustrerade över att det inte finns fler ekoprodukter att välja bland när man till exempel letar på internet. Men då ska man komma ihåg att till exempel salt och lera, som ofta ingår i helt naturligt smink, inte får kallas ekologiskt eftersom det inte odlas. Sen är det förstås lika naturligt som de produkter som får gå under ekologisk flagg.

Med forskning i ryggen

En annan tydlig utveckling är hudvårdsprodukter och make up som lutar sig mot vetenskap. Dagens moderna kvinnor och män låter sig inte luras och är villiga att betala mer om de får bra kvalitet. Det finns flera positiva saker som hänt inom området. Riktiga innovationer. Bland annat har mineralsminket som helt saknar syntetiska ingredienser slagit igenom stort under senare år.

Flera stor märken satsar också allt mer på samarbete med forskare. Så arbetar till exempel det franska varumärket Dermaceutic som har riktat in sig på att bli specialister på att ta fram produkter som doktorer kan rekommendera och ge till sina patienter. Det handlar om en serie högkvalitativa produkter.

Du kanske har svårt att tro reklamen i tidningar och på tv där salvor och krämer effektivt tar bort allt från rosacea till pigmentfläckar och rynkor. Det är bra att se på reklambudskap med viss skepsis. Men hudvårdsprodukterna har samtidigt verkligen utvecklats. I dag finns hudvårdsprodukter som ger resultat, det har vetenskapen bevisat.  Sen ska det också sägas att det inte går över en natt. Fina linjer och rynkor kan ta lång tid att behandla, bäst effekt uppnår man genom att förebygga i god tid. En kvinna som tidigt börjar använda den här typen av produkter i  40-årsåldern har större chans att behålla den yngre hudens elasticitet än om hon väntar med att testa åtstramande krämer till sena 50-års åldern. Samma sak gäller förstås män.

Men mycket har hänt inom området åldersbromsande kosmetika. En liknande utveckling gäller pigmentfläckar. Det går att bleka ner fläckar med hjälp av krämer. Men det förutsätter att du som har fläckar i ansiktet håller dessa hudpartier borta från solen. Så fort solen får en chans gör den fläckarna mörka igen. Krämerna kan sällan helt lösa hudproblem men däremot kan kroppens hud få hjälp på traven.

Hur tekniken underlättat städningen

30 dec 2016

Det är få som uppskattar att få städa, dammsuga och torka golven i hemmet. Många ser det främst som något ”onödigt ont” och något man helst vill slippa. Delvis kan detta vara orsaken till populariteten för tekniska lösningar som underlättar städningen. Lösningar som både är ergonomiska och ekonomiska för både privatpersoner - många betalar i dag för hemstädning i Stockholm och andra städer - och företag.

Robotdammsugare – För privatpersonen

Robotdammsugare har blivit allt mer populärt och finns idag i ett flertal olika märken och storlekar. Det robotarna har gemensamt är att de rör sig automatisk över det golv som ska städas och suger upp smuts och skräp. Till viss del kan de liknas med en robotgräsklippare även om arbetet inte sker lika systematiskt.

De första modellerna av robotdammsugare lanserades i slutet av 90-talet men på grund av för dålig teknik slog den aldrig riktigt igenom. Idag är de betydligt mer intelligenta och klarar att hantera svårare utmaningar.

En robotdammsugare passar bäst i hem där det inte är allt för många saker som ligger på golvet. Det bör inte heller vara för stora trösklar eller allt för många smala vinklar.

I jämförelse med robotgräsklipparen har däremot inte robotdammsugaren fått samma genomslagskraft. Till stor del beror det just på att ytan måste vara ren från saker vilket är vanligare på en gräsmatta än på ett golv.

Även stort inom företagsstädning

Det är inte enbart privatpersoner som underlättar städningen med hjälp av tekniska lösningar. Ett flertal städföretag har under de senaste åren investerat i ”smarta” städrobotar. Det är än så länge betydligt dyrare investeringar än de enkla robotdammsugare som säljs till privatpersoner. Men samtidigt skapar det helt nya möjligheter.

Det finns exempelvis automatiska kombiskurmaskiner. Maskiner som både skurar och våtsuger det golv som ska rengöras. De är ungefär lika stora som en städvagn vilket gör att de främst är lämpade att arbeta på stora öppna ytor. Bland annat har de tagit över städning inom lagerlokaler, korridorer och delar av sjukhus.

Fördelen för städföretagen är dels ekonomiska men även ergonomiska. De arbeten som maskinerna kan utföra är ofta mycket monotona och tunga. Utöver det kan även en mer flexibel städning genomföras då man kan städa precis när det passar för kunden.

Dessa robotar programmeras utifrån en ritning av den lokal som ska städas och kör sedan utifrån detta. Det finns även mindre robotdammsugare som är tillverkade för kommersiellt bruk. Däribland hittas exempelvis Makita DRC200. En modell som till stor del liknar de för privat bruk men med större motor och kapacitet.

Fettsugning med laser

29 dec 2016

När man ska genomgå en fettsugning kan det hända att olika kliniker använder lite olika metoder för att avlägsna fettet. En av de mer moderna metoderna är den som utförs med hjälp av laser (laserfettsugning).

En laserfettsugning går till som så att kirurgerna smälter fettet med ett laserljus innan det sugs ut och avlägsnas från kroppen.

Fettsugning med laser utvecklades framför allt av två anledningar:

 • Minska skadan i vävnaden – Vid traditionell fettsugning anses själva bearbetningen vara något aggressiv, något som kan skapa besvärligheter och ett obekvämt efterförlopp. Fettsugning med laser utvecklades för att minska just den skadan som uppstår i vävnaden vid användning av den traditionella metoden.

När en fettsugning sker med hjälp av laser minskas besvären, och obekvämligheter som kan uppstå efter operationen uppstår i mycket med mindre skala när en laser används.

 • Minska hudslapphet – När den traditionella metoden används uppstår ofta problem med att huden blir något slapp efter att fettet har avlägsnats. När fettsugningen istället sker med hjälp av laser, kan huden stramas upp från insidan medan ingreppet sker.

Så funkar det

Under en fettsugning med laser förbehandlar man vävnaden med hjälp av en tunn fiber som förs in i fettet. Fibern avger ett laserljus i den ena änden, ett ljus som både stramar åt huden och smälter fettcellerna.

När fettcellerna sedan träffas av laserljuset, genereras en värme som smälter cellerna till en vätska vars konsistens kan liknas vid olja. Efter det här steget i proceduren kan fettcellerna sugas ut på ett betydligt enklare vis än vid traditionell fettsugning.

Här kan man också välja att låta det nersmälta fettet stanna kvar för att försvinna på ett naturligt vis genom kroppens egen fettförbränningsprocess. Det här rekommenderas dock inte när det handlar om stora mängder fett som har avlägsnats – detta eftersom restprodukterna orsakar en svullnad som kan påverka det slutliga resultatet.

Många kirurger hävdar att en laserfettsugning ger effekt på både lång och kort sikt, eftersom en stor del av de fettceller som lasern skadar bryts ned först efter några månader.

För den som vill genomgå en laserfettsugning

Idag finns kanske det största urvalet i Stockholm för den som vill genomgå en laserfettsugning. Det är dock en förhållandevis ny metod – och det är bara fler och fler kliniker (inte bara i Stockholm alltså) som börjar använda sig av den här tekniken.

Det rekommenderas att göra noga eftersökningar på nätet för att se om en skönhetsklinik i just ditt område utför laserfettsugningar, i storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö) bör man dock kunna räkna med att det finns kliniker att välja mellan.

Läs mer om fettsugning med laser här: http://www.fettsugningstockholm.com/.

 

Hur utförs testerna av värmepumpar?

5 dec 2016

När man ska köpa en värmepump händer det ofta att man gör research kring modellerna via olika sökmotorer så som Google eller Bing. När man gör det här ser man, oftare än inte, olika typer av bäst-i-test-artiklar och undersökningar. Testerna utförs av flera aktörer, en av dem är SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – som bland annat har verksamhet förlagd i både Stockholm och Lund.

En annan aktör är energimyndigheten, som har huvudkontor i Eskilstuna men bedriver sin testverksamhet i Stockholm. Förutom dessa två aktörer är det också vanligt att olika typer av tidningar eller magasin utför tester av värmepumpar. Men när någon av alla dessa aktörer testar en värmepump – vad är det egentligen de tittar på, och hur går det till?

Om testet går riktigt till, installeras värmepumpen i en kontrollerad miljö. Detta för att vara säker på att förutsättningarna för alla värmepumpar som testas är desamma. Att förutsättningarna är likadana, eller åtminstone snarlika, är en förutsättning för att man ska kunna dra relevanta slutsatser och göra korrekta jämförelser.

Kapacitet i olika förhållanden

Den tidigare nämnda kontrollerade miljön är inte bara en miljö, utan värmepumpar testas i många olika förhållanden, även om det fortfarande är kontrollerat. Till exempel kan det röra sig om olika stora hus. En värmepumps prestanda i sig skiljer sig inte åt beroende på hur stort det är – men hur väl luften tar sig runt och når alla platser i huset kan variera beroende på pumptyp.

Man testar även i miljöer som är både bra och dåligt isolerade. I till exempel Stockholm, som har en relativt stor mängd äldre hus där isoleringen är lite sämre, kan en värmepumpstyp vara bättre än den andra.

En annan faktor när man testar värmepumparna är temperaturen. Det här gäller både innetemperaturen och utetemperaturen. Olika typer av värmepumpar klarar sig olika bra beroende på både ute- och inneluftens temperatur. Till exempel är en uteluftsvärmepump ett sämre val om man bor i norra Sverige än om bor i exempelvis Stockholm – kraften hos den reduceras nämligen kraftig om uteluften sjunker under 20 minusgrader.

Krav och märken

Man tittar sedan också på vilka krav pumpen uppfyller. Bland annat tittar man efter den så kallade P-märkningen, som är ett bevis på att pumpen uppfyller svenska regler och bestämmelser. Numera tittar men även efter en EHPA-märkning, som är en europeisk motsvarighet till P-märkningen.

Här hittar du godkända värmepumpar: www.värmepumparmalmö.nu.

 

Leksaker blir allt mer avancerade

3 dec 2016

Utvecklingen går ständigt framåt och det är något som underlättar i människors vardag. Vi kan ge några konkreta exempel på detta och peka på några saker att använda i köket som för några år sedan varit fullkomligt otänkbara:

 • Den telefonstyrda vattenkokaren: Numera så finns det vattenkokare so går at styra via mobilen. Du kan alltså vakan i din säng, känna dig sugen på lite thè och slå igång din vattenkokare från ditt horisontala läge. Likväl kan du sitta på bussen på väg hem från jobbet och slå igång kokaren i fråga som en förberedelse inför middagen. Dessutom finns det olika temperaturer att välja mellan också. Dock, du måste fortfarande se till att det finns vatten i kärlet – där har tekniken fortfarande lite kvar att göra.
 • Den nya sortens temperaturmätare: genom denna säkerställer du en perfekt köttbit varje gång du ställer den i ugnen. Den här styrs vi adin telefon – bluetooth – och där du kan följa köttets väg till den perfekta temperaturen (som du naturligtvis förinställt): fullt kompletterad med grafer över köttets utveckling. Via en app så får du även förslag kring vilken temperatur en viss köttbit ska ha.
 • Den smarta äggkartongen: Du köper ett vanligt äggpaket och placera äggen i denna uppfinning. Här kan du nämligen se – även här via din mobil – vilka ägg som legat längst samt hur det egentligen ser ut på äggfronten då du befinner dig i affären.

Detta bara som ett axplock på roliga gadgets och avancerade verktyg som numera finns i vår handel. Utvecklingen håller sig dock inte enbart till oss vuxna; nej – även för våra barn så har det gått framåt ganska rejält - det upptäcker man snabbt om man besöker en leksaksaffär. Jämför man gårdagens leksaker med dagens så kommer man att inte att tro sina ögon. Det är egentligen bara att se till hur exempelvis dator- och tv-spel utvecklats för att förstå vad vi menar. Där man förr satt med ett Nintendo 8-bitars – två knappar och några pilar för riktning – så är dagens spel så avancerade att man som vuxen lätt kan tro att det handlar om verklighet. Oerhört häftigt; dagens leksaker är så avancerade att det nästan blir komiskt.

Barnet ska styra leksaken – leksaken ska inte styra barnet

Gällande just leksaker så vill vi dock komma med en liten brasklapp och detta är att man måste välja sådana efter ålder snarare än vad man själv som förälder gillar. Visst, det kan vara häftigt att köpa exempelvis ett flygplan till sitt barn – men kommer denne att ha någon nytta av det om han/hon är tre år gammal? Troligen inte.

En tumregel här är att barnet ska styra leksakerna och inte tvärtom. En klassisk gammal träleksak kan alltså vara den absolut bästa julklappen (om det nu är en sådan man vill köpa) och likväl så kan den mest avancerade leksaken du kan hitta vara helt perfekt till ett lite äldre barn. Don efter person, helt enkelt.

Se till att läsa produktbeskrivningen innan du köper något och vara noggrann med att se för vilken ålder leksaken i fråga rekommenderas. Och: kom ihåg – även ett pussel kan vara en mycket avancerad leksak, det ska man inte i sammanhanget glömma bort. Det är lätt att bli förblindad av all avancerad teknik som finns i dagens samhälle.

Belysningen på kontoret – viktigt för din hälsa

5 okt 2016

Det krävs mycket kunskaper och planering för att skapa en bra kontorsmiljö. Val av lokal och inredning, ventilation, ljudmiljö, platser för avslappning – det finns många olika aspekter att tänka igenom innan man inreder kontoret.

En viktig del som inte alltid tas på fullt allvar är belysningen. Visst kan man spara in, inte minst på energikostnaderna, med lite sämre och mindre genomtänkta ljusförhållanden. Men det riskerar man att få tillbaka i form av otrivsel, huvudvärk och annat som leder till sjukskrivningar. Det finns alltså många bra anledningar för alla företagare att tänka igenom kontorsbelysningen ur en ergonomisk synvinkel innan man färdigställer det nya kontoret.

Många sätt att ljussätta ett kontor

Det finns en mängd olika sätt att ljussätta ett kontor. En bra ljussättning minskar risken för hälsoproblem, ökar säkerheten och förbättra produktiviteten. Bra ljus kan också bidra till bekvämligheten på kontoret och stimulerar till ett bättre arbete.

När det gäller belysning på en arbetsmiljö så varierar behoven mellan olika personer, inte minste beroende på ålder och vilken typ av jobb som ska utföras. Ska man läsa en tidning så krävs det exempelvis mer belysning än om man sitter vid en dator med upplyst skärm.

Synskärpan förändras med åren

Hur mycket belysning en person behöver förändras mycket med åren. En person i 60-årsåldern kräver 5-6 gånger så mycket belysning som en 20-åring. Olika har personer olika synskärpa och fysiska förutsättningar, något som är en viktig anledning till varför en personlig arbetsbelysning är av största vikt.

En ergonomiskt utformad skrivbordslampa är mycket bra för den belysningsmässiga arbetsmiljön. Ljuset sprids jämnt över skrivbordet och underlättar övergången mellan mörka och ljusa områden. Detta ger dina ögon möjligheten att arbeta i ett jämnt och behagligt ljus hela tiden. Dina ögon behöver inte anpassa om sig hela tiden och du behöver inte ändra arbetsställning. Problem med huvudvärk och värk i exempelvis axlar och rygg kan motverkas med rätt kontorsbelysning. Dessutom ger dessa ergonomiska lampor ett behagligt ljus som inte reflekteras och stör dina kollegor.

Sensorer ett mycket bra hjälpmedel

Dagsljussensorer är också ett mycket bra hjälpmedel om man vill skapa en bra ljusmiljö på kontoret. De kan dämpa ljuset när solen skiner in genom fönstret och hela tiden se till att ljuset ligger på en funktionell och behaglig miljö utan att någon behöver sänka och höja ljuset hela tiden. En bra modern sensor anpassar sig automatiskt till de stora ljusmässiga skiftningar som vi har här i de norra delarna av världen.

I dag finns det också moderna belysningssystem som gör att det inte problem när man flyttar arbetsplatser och skrivbord, ljuset faller ändå på rätt sätt och med hjälp av en kompletterande LED-lampa kan man skapa en perfekt ergonomisk ljusmiljö.

Vill du veta mer? Här kan du läsa mer om du letar efter en kvalitativ och ergonomiskt korrekt kontorsbelysning i Stockholm.

← Äldre inlägg